เปิดเส้นทางหลังตรวจ "โควิด" แบบ "ATK" ผลเป็นบวก ต้องไปที่ไหนบ้าง ?

เปิดเส้นทางหลังตรวจ "โควิด" แบบ "ATK" ผลเป็นบวก ต้องไปที่ไหนบ้าง ?

สรุปแนวทางการเข้ารับการรักษา "โควิด-19" สำหรับผู้ที่ตรวจ "ATK" แล้วพบผลเป็นบวก ตามระดับอาการต่างๆ จาก "กรมการแพทย์"

"กรมการแพทย์" เผยข้อมูลเส้นทางในการเข้าสู่ระบบการรักษา สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจ "ATK" ตามระดับอาการต่างๆ ที่แตกต่างกัน

สำหรับผู้ที่ตรวจโควิด-19 ผ่าน "Antigen Test Kit" หรือ "ATK" ที่พบผลเป็นบวก "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมช่องทางการเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อมูลของกรมการแพทย์ไว้เบื้องต้น ดังนี้ 

 - ผล ATK บวก สามารถเข้ารับบริการ Home Isolation ได้เลย ไม่จำเป็นต้องตรวจ PCR

- กรณีอยู่บ้าน ให้ใช้ช่องทางโทร 1330 และ Web สปสช. เป็นหลัก เพื่อเข้ารับการรักษา

- การรักษา เน้นให้ Home Isolation เป็นลำดับแรก

- ถ้าไม่มีอาการ ไม่จำเป็นต้องรับยาต้านไวรัส เช่น Favipiravir

ส่วนแนวทางการนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล สามารถทำได้ตามลักษณะการตรวจ และระดับของอาการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

เปิดเส้นทางหลังตรวจ "โควิด" แบบ "ATK" ผลเป็นบวก ต้องไปที่ไหนบ้าง ?

 

สำหรับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

 

  •  กลุ่มที่ 1 In-service รพ. CCRT/เชิงรุก 

กรณีที่เป็นการตรวจจากระบบ In-service รพ. CCRT/เชิงรุก แบบ Professional ATK/PCR จะต้องมีการประเมินอาการ

หากมี ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย สามารถทำ Home Isolation ได้

แต่กรณีที่ Home Isolation ไม่ได้ จะต้องเข้า Community Isolation/Hotel Isolation และต้องมีการประเมินอาการที่เปลี่ยนแปลงไปสู่มีอาการปานกลางหรือมีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มจะไปสู่ศูนย์บริหารเตียง และเข้าสู่การรักษาใน Hospitel หรือ รพ.สนาม หรือ รพ. หลัก ต่อไป 

  •  กลุ่มที่ 2 ตรวจแบบ Self-ATK 

กรณีที่เป็นการตรวจแบบ Self-ATK หรือตรวจด้วย ATK ด้วยตัวเอง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 เส้นทางในการเข้ารับการรักษา ตามกรณีต่างๆ 

เส้นทางแรกในกรณี อาการหนัก ฉุกเฉิน โทร 1669 หรือ 

1. หรือติอต่อ สปสช.
-โทร 1330
- Line @สปสช
- http://crmsup.go.th

2. Call Center จังหวัด/อำเภอ EOC 50 เขต กทม.

จากนั้นจะต้องประเมินอาการ*

 

เส้นทางที่ 2 กรณีนำผล มา รพ. เอง จะต้องไปที่ ARI Clinic (รพ.) จากนั้นจะต้องตรวจแบบ Professional ATK/PCR และเข้าสู่การ ประเมินอาการ*

จากทั้ง 2 เส้นทางข้างต้น ประเมินอาการตามความหนักของอาการต่างๆ ดังนี้

หาก ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย สามารถทำ Home Isolation กรณี HI ไม่ได้ จะต้องเข้า Community Isolation/Hotel Isolation

และหากอาการเปลี่ยนแปลง เป็นอาการปานกลางหรือมีปัจจัยเสี่ยง จะต้องไปสู่ศูนย์บริหารเตียง เและเข้ารับการรักษาใน Hospitel หรือ รพ.สนาม หรือ รพ. หลัก

 

  •  กลุ่มที่ 3 มีอาการ 

กลุ่มที่มีอาการ เมื่อมาตรวจที่โรงพยาบาล จะส่งไปที่ ARI Clinic (รพ.) จากนั้นตรวจ Professional ATK/PCR ตามมาด้วยการประเมินอาการตามความหนักของอาการต่างๆ ดังนี้

หากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย สามารถทำ Home Isolation กรณี HI ไม่ได้ จะต้องเข้า Community Isolation/Hotel Isolation 

และหากอาการเปลี่ยนแปลง เป็นอาการปานกลางหรือมีปัจจัยเสี่ยง จะต้องไปสู่ศูนย์บริหารเตียง เและเข้ารับการรักษาใน Hospitel หรือ รพ.สนาม หรือ รพ. หลัก

------------------------------------------------------

อ้างอิง: กรมการแพทย์