"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" โมเดอร์นา ฟรี จองผ่าน QueQ - Walk in ถึง 19 ก.ย.65 จำนวนจำกัด

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" โมเดอร์นา ฟรี จองผ่าน QueQ - Walk in ถึง 19 ก.ย.65 จำนวนจำกัด

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เชิญชวน "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" รวมถึงเข็ม 3 โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี จองผ่าน QueQ - Walk in ถึง 19 ก.ย.65 จำนวนจำกัด

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เชิญชวน "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" รวมถึงเข็ม 3 โมเดอร์นา (Moderna) จำนวนจำกัด 2,650 โดส ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 19 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ไฟเซอร์ บางซื่อ รอบเดือนกันยายน รีบลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ

 

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 3 โมเดอร์นา (Moderna) 

- ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ

- การฉีดวัคซีนเป็นไปตามแนวทางที่ สธ.กำหนด

- ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ต้องห่างจากเข็ม 2 มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน

- ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ต้องห่างจากเข็ม 3 มาแล้วอย่างน้อย 4 เดือน

 

ขั้นตอนการจอง "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" เข็ม 3 โมเดอร์นา (Moderna)

  • เปิดจองผ่านแอป QueQ
  • และรับวอล์คอิน (Walk in) เวลา 08.00 - 16.00 น.

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 4" โมเดอร์นา ฟรี จองผ่าน QueQ - Walk in ถึง 19 ก.ย.65 จำนวนจำกัด