ตรวจสอบ "ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทำไม "เงินสมทบ" คืนยังไม่เข้า?

ตรวจสอบ "ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทำไม "เงินสมทบ" คืนยังไม่เข้า?

ตรวจสอบ "ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ม.40) ว่า "เงินสมทบ" โอนคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้วหรือยัง? แล้วเงินยังไม่เข้าแก้ยังไง

ภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ "ประกันสังคม" ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.40) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เหลือร้อยละ 60 ของ "เงินสมทบ" (เดิม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ส.ค. 2564 - ม.ค. 2565 และต่อเนื่องอีก 6 เดือน ก.พ.- ก.ค. 2565 นั้น

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบ รอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาวันละ 1 ล้านคน เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว จำนวน 2,884,909 ราย ดังนี้

  • โอนเงินสำเร็จ เป็นจำนวนเงิน 402,289,546 บาท
  • โอนเงินไม่สำเร็จ จำนวน 250,533 ราย 

เนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 243,992 ราย บัญชีปิด จำนวน 4,218 ราย

 

ตรวจสอบ "ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทำไม "เงินสมทบ" คืนยังไม่เข้า?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แล้ววิธีตรวจสอบ "ประกันสังคม" ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.40) ทำอย่างไร? และทำไมไม่มีเงินเข้าบัญชี ต้องแก้ไขอย่างไร?

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.40) ที่ยังไม่ได้รับ "เงินสมทบ" คืนในรอบแรก

ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

โดย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่มีบัญชี จำนวน 1,146 ราย
  • บัญชีติดเงื่อนไข (กรณีรายการ Direct Debit) จำนวน 39 ราย
  • เลขบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 9 ราย
  • ไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวจำนวน 1,130 ราย

สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำข้อมูลขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุใด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ประกันตนท่านไหน ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ ขอให้ไปดำเนินการ ณ สำนักงานประกันสังคม ในพื้นที่ที่สะดวก เพื่อขอรับคืน "เงินสมทบ" ได้

"ประกันสังคม" มาตรา 40 โอน "เงินสมทบ" คืนรอบสอง

  • ผู้ที่ผูกบัญชีก่อน 8 ก.ย. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2565

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกผ่านบัญชีพร้อมเพย์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง