แจ้งผู้ประกันตนม.40 ไม่ได้รับเงินคืน ตรวจสอบ www.sso.go.th

แจ้งผู้ประกันตนม.40 ไม่ได้รับเงินคืน ตรวจสอบ www.sso.go.th

“เลขาธิการประกันสังคม” เผยโอนเงินคืนให้ผู้ประกันตน ม.40 ไปแล้วกว่า 2.8 ล้านคน แจ้งกลุ่มไม่ได้รับเงินคืน รีบตรวจสอบสาเหตุ ที่ www.sso.go.th แจง โอนอีกรอบ 14 – 16 กันยา 65 นี้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ผลการ ดำเนินการคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบที่ 1 ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาวันละ 1 ล้านคน

โดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว จำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จ เป็นจำนวนเงิน 402,289,546 บาท ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกจำนวน 250,533 ราย ที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 243,992 ราย บัญชีปิด จำนวน 4,218 ราย

 

 

  • แจ้งผู้ประกันตน ม.40  ไม่ได้รับเงินคืน ตรวจสอบ www.sso.go.th

ไม่มีบัญชี จำนวน 1,146 ราย บัญชีติดเงื่อนไข (กรณีรายการ Direct Debit) จำนวน 39 ราย เลขบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 9 ราย และไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวจำนวน 1,130 ราย จึงเป็นสาเหตุ ให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรก นั้น

สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำข้อมูลขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุใด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

  • โอนเงินคืนรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย.นี้

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า พร้อมย้ำไปยังผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคาร ให้เสร็จสิ้นก่อน ในวันที่ 8 กันยายน 2565 นี้

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกผ่านบัญชีพร้อมเพย์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง