• 5 ธันวาคม 2562

    ของขวัญจาก ‘พ่อ’ ที่ปลายด้ามขวาน

    น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ใน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพ่อ 2562 ผ่านเรื่องเล่าจาก ว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์

  • 4 ธันวาคม 2562

    วันพ่อ 2562 รำลึกถึงความสุขพระราชทาน สุขในความทรงจำ

    ใน “วันพ่อ 2562” นี้ ขอชวนผู้อ่านรำลึกถึงความสุขที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยพระราชทานให้ชาวไทยทุกปีใหม่