สมคิดชู “อีอีซี” เชื่อม Belt and Road เสริมแกร่งเอเชีย นักลงทุนจีนสนลงทุนในไทยเกินคาด

สมคิดชู “อีอีซี” เชื่อม Belt and Road เสริมแกร่งเอเชีย นักลงทุนจีนสนลงทุนในไทยเกินคาด
27 สิงหาคม 2561
2242

 

สมคิดปลื้ม นักลงทุนจีนล้นหลามเกินคาด มั่นใจชวนลงทุน พร้อมดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เชื่อมโยงสู่ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” Belt and Road เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ด้านกอบศักดิ์เผย นายกฯ เตรียมนั่งประธานอีกคณะเน้นช่วยนักลงทุนแก้ไขปัญหา

นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษ ภายในงานสัมมนา“Thailand-China Business Forum 2018: Comprehensive Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC” ว่า งานในวันนี้มีความพิเศษกว่างานสัมมนา Thailand-China Business Forum ที่ผ่านมา เพราะมีบริษัทจากจีนให้ความสนใจเข้าร่วมคณะมากกว่า 400 ราย ที่ให้ความสนใจมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

การลงทุนของจีนในปัจจุบันแตกต่างไปจากเดิม เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของจีนรวมทั้งความกระตือรือร้นของประเทศต่างๆในเอเชียในการสร้างความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ระหว่างกัน การลงทุนจากจีนจึงมีมิติในการสร้างความเข้มแข็งโดยรวมของภูมิภาคด้วย และนโยบาย Belt and Road Initiative (BRI) ของประเทศจีนได้กลายเป็นพลังสำคัญที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนกลายเป็นทำเลอันเป็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงภูมิภาคสำคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในกลางของภูมิภาคอาเซียน รัฐบาลไทยจึงเห็นว่าสถานการณ์ในวันนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการขยายการลงทุนของจีนในประเทศไทย

ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย Belt and Road Initiative(BRI) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีนอกจากนี้ นักลงทุนจีนยังมีศักยภาพและความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ เอสเคิร์ฟที่ไทยต้องการส่งเสริม และคาดว่าอีอีซีจะเป็นพื้นที่สำคัญที่จะรองรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ เนื่องจากความพร้อมในด้านต่างๆนอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ศูนย์กลางในการบ่มเพาะนวัตกรรม และสตาร์ทอัพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคต

 

“ผมมั่นใจว่า ไทยและจีนจะร่วมกันสร้างเครือข่ายทางการค้าการลงทุน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้มั่นใจว่าแม้ไทยจะเป็นประเทศเล็ก แต่ไทยก็มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นชาติหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าให้กับเอเชีย” นายสมคิดกล่าว

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยและจีนเป็นอย่างมาก  นโยบาย Belt and Road ของจีน และนโยบายการสร้างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ผ่านโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีของไทย เป็นนโยบายที่สอดคล้องกันและจะช่วยส่งเสริมให้นโยบายเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ และภูมิภาคสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดียิ่ง

วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่รัฐบาลไทยจะได้มีโอกาสแนะนำนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล  โดยเฉพาะนโยบายความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนของไทยกับจีน  คณะนักธุรกิจจีนจะได้รับทราบข้อมูล ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเชื่อมไทยกับภูมิภาคเอเชียและจีนภายใต้โครงการ อีอีซี

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลกำลังจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลอำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ แก่นักลงทุนให้รวดเร็วและทันท่วงที ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ด้านนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ กล่าวว่า นักลงทุนจีนถือเป็นนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายสำคัญโดยบีโอไอมีสำนักงานในจีนถึง 3 แห่งเพื่อเข้าถึงนักธุรกิจจีนทุกพื้นที่และจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จนถึงช่วงครึ่งปีแรก 2561 (ม.ค.59 – มิ.ย.61) โครงการลงทุนจีนที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่ากว่า 56,000 ล้านบาท

และในปีนี้ บีโอไอได้จัดกิจกรรมเดินสายชักจูงการลงทุนในประเทศจีนไปแล้ว 7 ครั้ง ทั้งระดับรองนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ และระดับผู้บริหารบีโอไอเป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งก็ได้มีการจัดสัมมนาใหญ่เพื่อนำเสนอนโยบายส่งเสริมการลงทุน และการพบปะหารือรายบริษัทกับนักลงทุนชั้นนำของจีน 

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง