8 เมืองนวัตกรรมอาหาร...ต่อยอดอุตสาหกรรมไทย

8 เมืองนวัตกรรมอาหาร...ต่อยอดอุตสาหกรรมไทย
14 สิงหาคม 2561
2437

 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การเพิ่ม  “เมืองนวัตกรรมอาหาร” (Food Innopolis) อีก 7 แห่ง ให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนนอกเหนือจากที่ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี โดยมติที่ประชุมครั้งนี้ ช่วยตอกย้ำให้การเยือนจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและหน่วยงานรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา ฉายภาพความสำเร็จได้ชัดขึ้น  เนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจังหวัดมิเอะ เรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายโดยMOU ฉบับนี้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้น จากฉบับที่ได้เคยลงนามไปเมื่อ 5 ปีก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตของไทย

สาระสำคัญของ MOU คือความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน  โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญให้นักลงทุนมิเอะเข้ามาตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมอาหารแปรรูปในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นักลงทุนมิเอะมีความเชี่ยวชาญ หากเกิดการลงทุนหรือความร่วมมือจะช่วยต่อยอดให้แก่เมืองนวัตกรรมอาหาร 8 แห่งของไทย

สำหรับกิจการเป้าหมายในเมืองนวัตกรรมอาหาร เช่น การวิจัยพัฒนาด้านเกษตรอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงพันธุ์ และบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ โดยกิจการที่จะเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองนวัตกรรมอาหารทั้ง 8 แห่ง นอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา  5 - 10 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ยังจะได้รับสิทธิเพิ่มเติมเป็นพิเศษ เช่น การลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี 

เมืองนวัตกรรมอาหารจะกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ทั้งในส่วนกลาง คือ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฟากฝั่งมิเอะก็ไม่รอช้า เพราะหลังจาก MOU กับฝ่ายไทย ก็เตรียมที่จะนำนักธุรกิจญี่ปุ่นมาเยือนไทยช่วงปลายปี 2561 นี้   ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างสองประเทศอย่างเข้มข้นต่อไป

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: