DITP รุกช่วยผู้ประกอบการ จัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ให้คำแนะนำด้านการขนส่งสินค้าครบวงจร

DITP รุกช่วยผู้ประกอบการ จัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ให้คำแนะนำด้านการขนส่งสินค้าครบวงจร
16 เมษายน 2564
17

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทยเข้าถึงตลาดต่างประเทศ ผ่านกระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้จัดศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Cross Border Logistics Solution) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ และให้คำแนะนำด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ โดยรวบรวมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศสาขาต่างๆ มาให้คำแนะนำและเจรจาธุรกิจการค้า เป็นการสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

ศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศดังกล่าว จะจัดขึ้นที่งานแสดงสินค้านานาชาติภายในประเทศของกรม ได้แก่ งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (Tilog - LogistiX 2021) ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ณ ไบเทค บางนา งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น (BANGKOK RHVAC 2021) ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2564 ณ ไบเทค บางนา และงานแสดงสินค้าอาหาร (THAIFEX-ANUGA ASIA 2021) ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ณ เมืองทองธานี 

พร้อมทั้งจัดงานในส่วนภูมิภาค 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 22 เมษายน 2564 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน)  จังหวัดจันทบุรี (วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า ริมน้ำ) และจังหวัดอุดรธานี (วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอ ปริ้นเซส) ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าใช้บริการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ สามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง www.tradelogistcis.go.th/cross และ Facebook Fanpge : DITP.Logistics

แชร์ข่าว :
Tags: