“ไดกิ้น” เห็นความสำคัญการศึกษา ส่งวิทยากรฝึกอบรมการล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ แก่ 5 สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

“ไดกิ้น” เห็นความสำคัญการศึกษา ส่งวิทยากรฝึกอบรมการล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ แก่ 5 สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
1 เมษายน 2564
10

นายโคเฮ ชิบาตะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม  บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมการล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 สถาบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก และวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ โดยมี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 2 ท่าน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ได้แก่  นายอรุณ สุวรรณสุนทร (ที่ 4 จากซ้าย) และนางสาวนิภัทรา สูงภิไลย์ (ที่ 3 จากซ้าย) การฝึกอบรมครั้งนี้ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้ส่งทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องการล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานจริงให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5  สถาบัน ก่อนออกปฏิบัติงานล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  และบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพต่อไป โดยมี นางรัชณิฏา สงวนเรือง, นายศุภกฤษ อธิขจรสุข, นายทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร และว่าที่ ร.อ.บุญน้อม ปันชัยสงค์ เข้าร่วมในพิธี งานฝึกอบรมจัด ณ  ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ และศูนย์ฝึกปฏิบัติระบบเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ในภาพ จากซ้ายไปขวา

  1. ว่าที่ ร.อ.บุญน้อม ปันชัยสงค์ อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร
  2. นายทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
  3. นางสาวนิภัทรา สูงภิไลย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
  4. นายอรุณ สุวรรณสุนทร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
  5. นายโคเฮ ชิบาตะ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
  6. นางรัชณิฏา สงวนเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย VIP บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
  7. นายศุภกฤษ อธิขจรสุข ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

แชร์ข่าว :
Tags: