Hoya ชี้ระบบ AI - Smart Factory คือหนทางความสำเร็จของอุตสาหกรรมไทย

Hoya ชี้ระบบ AI - Smart Factory คือหนทางความสำเร็จของอุตสาหกรรมไทย
25 กุมภาพันธ์ 2564
649

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของ HOYA Digital Solution ซึ่งดูแลระบบฐานข้อมูลให้กับ HOYA GROUP ที่มีสาขามากกว่า 150 สาขาทั่วโลกโดย HOYA Digital Solution ได้นำระบบ Digital Transformation มาประยุกต์ใช้กับองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ระบบ AI และระบบ Deep Planning ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเริ่มมีผู้ใช้กันในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

การใช้งาน AI ในส่วนของ การจดจำภาพ เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนามากว่า 50ปี

การจดจำภาพ คือ เทคโนโลยีที่ใช้เครื่องมือหรือคอมพิวเตอร์จำแนกสิ่งที่อยู่ในภาพ อ่านคุณสมบัติของสีและรูปร่างจากภาพรวมถึงการระบุตัววัตถุ การจดจำภาพจะใส่ข้อมูลรูปภาพจำนวนมากในคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นจะมีการประมวลผลทางคณิตศาสตร์และคำนวณคุณสมบัติต่างๆ จนเกิดการเรียนรู้การคำนวนพารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น ทำให้การจดจำภาพในคอมพิวเตอร์สามารถทำได้อย่างแม่นยำ และเมื่อไม่นานมานี้จึงได้มีการศึกษาเรื่องการใช้ Machine Learning ให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผล แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ได้เอง  วิธีที่ใช้ในการเรียนรู้นี้เรียกว่าDeep Planning” ซึ่งมีความแม่นยำสูงมาก และช่วยเสริมให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการผลิตสินค้าจำนวนมาก การควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างพิถีพิถันนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นภาระหนักมาของเจ้าหน้าตรวจสอบคุณภาพสินค้า ยกตัวอย่างเช่น  การตรวจสอบลักษณะสินค้าภายนอกซึ่งต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าหรือชิ้นส่วน การตรวจสอบลักษณะภายนอกด้วยสายตา โดยเปรียบเทียบกับชิ้นงานตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ที่พื้นผิวของสินค้าภายนอก, สิ่งสกปรก, ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างขึ้นรูป, รอยขีดข่วน, สี แล้วจึงพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ทักษะการตรวจสอบงานจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ปัญหาก็คือผู้ตรวจสอบแต่ละคนมีการพิจารณาที่แตกต่างกัน, พนักงานไม่สามารถตรวจสอบสินค้าได้ในปริมาณมาก และระยะเวลาการทำงานใช้เวลานาน รวมถึงการรักษาพนักงานไว้ หรือการหาพนักงานตรวจสอบใหม่ ซึ่งล้วนเป็นปัญหาใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิต

ในประเด็นปัญหาเหล่านี้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความพยายามในการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพให้ทำงานได้อัตโนมัติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใช้งานได้สำเร็จอยู่หลายกรณี แต่ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน และต้องใช้การพิจารณาตัดสินใจที่วิเคราะห์อย่างละเอียด ก็จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้

ปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ AI ในการจดจำภาพทำให้กระบวนการตัดสินใจใกล้เคียงกับความรู้สึกของมนุษย์ และสามารถแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ ทั้งการจัดหาพนักงาน การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ รวมถึงความคาดหวังที่จะลดต้นทุนทางด้านแรงงานอย่างเป็นระบบ

การตรวจสอบลักษณะภายนอก ไม่ว่าจะใช้ในอุตสาหกรรมอะไรก็ตาม ตั้งแต่ในอดีตเราใช้สายตาคนในการตรวจสอบลักษณะภายนอกของสินค้ามาตลอด  แต่ความคาดหวังของเราคือ ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนี้ ในองค์กรต่างๆจะสามารถใช้ AI ในการตรวจสอบลักษณะภายนอกได้อัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้บางบริษัทอาจจะยังมีความกังวลอยู่ ทั้งในเรื่องของขั้นตอนการใส่ข้อมูลหรือกระบวนการตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการได้จริงหรือไม่ ดังนั้นการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบลักษณะภายนอกด้วย AI จึงจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI เท่านั้นจึงจะไม่เกิดข้อผิดพลาด

HOYA Digital Resolution ใช้ระบบ Voyance Inspector ซึ่งรองรับการนำเข้าข้อมูลเป็นขั้นเป็นตอน โดยในขั้นตอนเริ่มต้นเราจะดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ปิดช่องโหว่ของกระบวนการตรวจสอบต่างๆ ใส่เฉพาะข้อมูล input และ output ที่จำเป็นในการออกแบบและสร้างเท่านั้น ในขณะที่มีการใส่ข้อมูลระหว่างที่สร้างข้อมูลต้องได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ AI ได้พัฒนา เรียนรู้ และนำไปใช้งานจริง นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องไปควบคู่กับการใช้ AI ไปพร้อมๆกัน

ระบบ Voyance Inspector หากมีการเปลี่ยนรุ่นสินค้า สามารถใช้จัดการกับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เฉพาะส่วนที่จำเป็นเท่านั้นก็ได้ และเหมาะอย่างยิ่งกับการรองรับการผลิตกรณีที่ผลิตสินค้าครั้งละหลายๆรุ่น ที่แต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน และปริมาณการผลิตไม่มากนัก ระบบนี้ยังสามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ Cloud และใช้ภายในองค์กร

เทคโนโลยี AI มีประโยชน์มากในการลดความเสี่ยงในเรื่องของแรงงานและการลดต้นทุนการผลิต 

การใช้งานเทคโนโลยี AI ไม่ได้จำกัดในเรื่องกระบวนการผลิตสินค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยควบคุมคุณภาพสินค้า และการบริหารจัดการในภาพรวมได้อย่างลงตัว มีหลายบริษัทประสบกับปัญหาในเรื่องค่าแรงและการขาดแรงงานที่มีทักษะอย่างกะทันหันที่สร้างความปวดหัวให้บริษัทอยู่ไม่น้อย การหาบุคลากรเข้ามาใหม่ และการฝึกอบรมพนักงานใหม่ต่างมีค่าใช้จ่ายทั้งเงินและเวลา ซึ่งเป็นภาระความรับผิดชอบที่ใหญ่มากของบริษัท  

HOYA Digital Solutions มีความเชี่ยวชาญทางด้าน AI และการบริหารจัดการข้อมูล เราสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรด้วยองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบลักษณะภายนอกด้วย AI

หากท่านมีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบลักษณะภายนอกสินค้าอยู่แล้ว ทำไมไม่ลองใช้ AI Solution ของ HOYA ซึ่งเป็นทางเลือกที่เพิ่มทั้งความแม่นยำ ลดความเสี่ยงในเรื่องของแรงงานและลดต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับวิถีทางธุรกิจในปัจจุบัน

แชร์ข่าว :
Tags: