ความสำเร็จในการนำร่องการให้บริการ Digital Transcript

ความสำเร็จในการนำร่องการให้บริการ Digital Transcript
8 มกราคม 2564
40

จากความสำเร็จในการนำร่องการให้บริการ Digital Transcript สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับ จึงได้เร่งเดินหน้าร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลครั้งสำคัญของประเทศอีกด้วย

แชร์ข่าว :
Tags: