DGA พร้อมเดินหน้าผลักดันการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

DGA พร้อมเดินหน้าผลักดันการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
8 มกราคม 2564
38

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA พร้อมเดินหน้าผลักดันการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ให้ครอบคลุมทุกมิติยกระดับสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยจับมือกับพันธมิตรสำคัญ จัดงาน “แถลงข่าวนำร่องการให้บริการ Digital Transcript” ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิต/นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำการยกระดับการศึกษาไทยเข้าสู่ยุค Digital Transformation อย่างเป็นรูปธรรม

แชร์ข่าว :
Tags: