บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนของบีโอไอรูปแบบใหม่

บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนของบีโอไอรูปแบบใหม่
26 พฤศจิกายน 2563
461

บีโอไอเปิดบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2563

 

โดยมีเจ้าหน้าที่บริการให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน ทุกวัน จันทร์-ศุกร์

 ไม่ว่าจะเป็น เรื่องก่อน-หลังได้รับการส่งเสริม เรื่องเฉพาะของแต่ละประเภทกิจการ และการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักร วัตถุดิบ ที่ดิน เป็นต้น

 

 การให้บริการ แบ่งเป็น 6 ช่วงเวลา ได้แก่

- เวลา 09.30 - 10.15 น.

- เวลา 10.15 - 11.00 น.

- เวลา 11.00 - 11.45 น.

- เวลา 13.30 - 14.15 น.

- เวลา 14.15 - 15.00 น.

- เวลา 15.00 - 15.45 น.

 

สามารถจองเวลานัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษา 2 ช่องทาง ได้แก่

ทางระบบออนไลน์ http://booking.boi.go.th/

หรือทางโทรศัพท์ 0 2553 8300

 

"บีโอไอบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ณ จุดเดียว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"

แชร์ข่าว :
Tags:
BOI