บีโอไอรับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก

บีโอไอรับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก
3 ตุลาคม 2563
450

นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ที่ 2 จากซ้ายแถวหน้า)  เป็นผู้แทนรับมอบโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการให้บริการ “ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)” ระดับสีฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยเป็นรางวัลสำหรับการให้บริการนักลงทุนในส่วนการอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการที่ปฏิบัติงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร   

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง