บีโอไอจัดสัมมนาออนไลน์มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บีโอไอจัดสัมมนาออนไลน์มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
17 กันยายน 2563
305

นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) หัวข้อ “พลังขับเคลื่อน SMART Human Resource Development” จัดโดยบีโอไอ ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย ได้แก่ ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ที่ 2 จากซ้าย) ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ที่ 2 จากขวา) และ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากขวา) เมื่อเร็วๆ นี้

แชร์ข่าว :
Tags:
BOI

ข่าวที่เกี่ยวข้อง