บีโอไอเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างใช้ชื่อสำนักงาน หลอกลงทุนออนไลน์

บีโอไอเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างใช้ชื่อสำนักงาน หลอกลงทุนออนไลน์
15 กันยายน 2563
835

บีโอไอ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อของสำนักงาน เพื่อติดต่อทำธุรกรรมการลงทุนออนไลน์แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ด้วยปรากฏว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อ สัญลักษณ์ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อหวังสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ โดยอ้างว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็น สิ่งผิดกฎหมายและทำให้ประชาชนเข้าใจผิดจากการใช้ชื่อของสำนักงาน

ทั้งนี้ บีโอไอเป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการมูลค่าเพิ่มสูงที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ไม่เกี่ยวกับภาษี มิได้มีบทบาทและภารกิจในการดำเนินธุรกิจทางการเงิน เพื่อแสวงหากำไร
แต่ประการใด
จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลจากบีโอไอ โปรดติดต่อศูนย์บริการการลงทุน ได้ที่โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 1 หรือ [email protected]

แชร์ข่าว :
Tags:
BOI