หลักคิดสู่ความสำเร็จ วิถีผู้นำมุ่งพัฒนาทีม กลยุทธ์และมุมมองที่เฉียบคม

หลักคิดสู่ความสำเร็จ วิถีผู้นำมุ่งพัฒนาทีม กลยุทธ์และมุมมองที่เฉียบคม

เคล็ดลับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเหล่าผู้นำนักธุรกิจยูนิซิตี้ในทุกสถานการณ์

3 หลักการสู่ความสำเร็จ ที่เหล่านักธุรกิจยูนิซิตี้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าสถานการณ์ใด นั่นคือ ‘Mindset’, ‘Leadership’ และ ‘Strategy’ ที่ถูกหลอมรวมให้สร้างหลักคิดในแบบผู้นำ เพื่อถ่ายทอดสู่ทีมให้สามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตและที่สำคัญความสำเร็จนั้นจะนำมาซึ่ง ชีวิตที่ดีกว่า (Make Life Better)’ ร่วมเปิดมุมมองวิธีคิดของความเป็นผู้นำกับ 3 นักธุรกิจยูนิซิตี้ ที่นำ 3 หลักการมาพัฒนาใช้จนก้าวสู่ความสำเร็จในปัจจุบัน

หลักคิดสู่ความสำเร็จ วิถีผู้นำมุ่งพัฒนาทีม กลยุทธ์และมุมมองที่เฉียบคม


  • คุณนวรัตน์และคุณยงยุทธ ไตรทิพย์พานิชย์
    นักธุรกิจยูนิซิตี้ในกลุ่ม President’s Club Member  ระดับ Presidential Diamond

สำหรับดิฉัน Mindset ที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ผลลัพธ์ที่ได้ต้องไม่เปลี่ยน ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจหรือเป้าหมายในชีวิต คือ การรู้ตัวว่าชีวิตต้องการอะไร และเมื่อดิฉันรักและเห็นคุณค่าของชีวิตที่ควรเป็น ดิฉันจะสังเกตเห็นสิ่งที่จะนำไปสู่สิ่งนั้นอย่างมีแบบแผน สามารถควบคุมตัวเองว่าควรเลือกอะไร ทำอะไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

เมื่อคนเราแสวงหาทุกอย่างเพื่อเติมเต็มคำว่า ‘ความสุข จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจถึงนิยามของ ความสุขที่แท้จริงที่ต้องมีสมดุลย์แห่งองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ร่างกาย ความคิด จิตวิญญาณ และสัมพันธภาพ ไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่ง และการรับรู้คุณค่าสิ่งที่เราได้รับหรือ “โอกาสที่จะมีสมดุลย์ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ เวลาคุณภาพของชีวิต รวมถึงรูปแบบที่มาของสินทรัพย์ ที่จะนำมาซึ่งอิสระ ให้แก่ชีวิตและเป้าหมาย ด้วยโมเดลการตอบโจทย์ของบริษัทยูนิซิตี้ ที่เป็นพื้นฐานที่มาแห่งผลลัพธ์ทำให้ทุกคนที่ตามหาคำตอบ สมดุลย์ชีวิต ต้องเข้าใจสิ่งที่เราต้องการส่งต่อ เพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจและมอบกำลังใจให้แก่กัน

แม้ทุกคนจะมีความกลัว มีความแตกต่างในต้นทุนชีวิต แต่ทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่เหมือนกัน คือ ‘การเข้าถึงนิยามความสุข “สำหรับดิฉัน ยูนิซิตี้คือโอกาสสำหรับทุกคนที่ต้องการอิสระ และต้องการปลดพันธนาการจากความต่างของศักยภาพที่เป็นช่องว่างขนาดใหญ่ที่ทำให้คนไปไม่ถึงเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วัย ความรู้ ทุน หรือสุขภาพ วันนี้เราทุกคนล้วนได้รับโอกาส จากใครสักคนในชีวิตที่เขาเห็นคุณค่าเรื่องนี้ ปรารถนาจะส่งต่อและบอกเล่าโอกาสที่เขาค้นพบ ด้วยความรู้สึกถึงความโชคดีและแบ่งปันโอกาสสู่อิสระที่จะเป็นไปได้กับทุกๆคน เหมือนกับหนทางที่เขาได้รับ

หลักคิดสู่ความสำเร็จ วิถีผู้นำมุ่งพัฒนาทีม กลยุทธ์และมุมมองที่เฉียบคม

การก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งของยูนิซิตี้ คือทางที่จะช่วยให้เดินไปสู่ผลลัพธ์ที่ตั้งใจ โดยมีทีมที่ปรึกษาที่เดินทางมาถึงผลลัพธ์นั้นก่อนคอยชี้ช่องและแนวทางที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการ ให้ทุกคนได้รับอิสระ สัมผัสการเป็น (Ownership) เจ้าของชีวิต ที่สามารถกำหนดผลลัพธ์ให้ตนเองได้ และสามารถเปลี่ยนทุกคนให้เป็น Leader หรือต้นแบบแห่งสมดุลย์ชีวิต และสามารถส่งต่อหนทางแห่งความสำเร็จขยายสู่ผู้คนรอบตัว มันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนที่เราสามารถออกแบบชีวิตได้ด้วยตัวเอง

นอกจากการกำหนด Mindset และเสริมสร้างความเป็น Leadership แล้ว การสร้างกลยุทธ์ที่ดีที่สุดถือเป็นการสร้าง KNOW HOW ที่ทำให้ผู้คนสามารถตื่นรู้ถึงความสามารถของตน เข้าใจถึงคุณค่ากับสิ่งตนเองมีในการสร้างความสำเร็จไปด้วยกันกับยูนิซิตี้ รวมไปถึงการมีระบบทีมเวิร์คที่จะสนับสนุนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

ช่วงวิกฤต COVID-19 แทบจะไม่มีใครไม่ตื่นตัวกับการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นนอน หลายธุรกิจได้รับผลกระทบ ในขณะที่เราแทบจะไม่มีผลกระทบจากภาวะ Uncontrollable factors  เพราะยูนิซิตี้ได้วางระบบต่างๆ ไว้ให้แล้วผ่านระบบออนไลน์ การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความปรารถนาดีต่อกัน มันเป็นเสน่ห์ของธุรกิจที่ทำงานเป็นทีมและพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ด้วยการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจจากผู้นำที่มีการพัฒนาความเป็น Ownership และ Leadership จากต้นทุนชีวิตที่แตกต่างแต่สามารถร่วมกันสร้างความสำเร็จได้​ เพราะที่ยูนิซิตี้ เราสามารถออกแบบสุขภาพและอนาคตของตัวเราและคนที่เรารัก​ได้ตั้งแต่​แรกที่เราเลือก​ โมเดลธุรกิจยูนิซิตี้จึงเป็นคำตอบต่อทุกอนาคตเมื่อคุณเข้าใจ

หลักคิดสู่ความสำเร็จ วิถีผู้นำมุ่งพัฒนาทีม กลยุทธ์และมุมมองที่เฉียบคม

  • คุณไพลิน ภมรวิสุทธิศักดิ์
    นักธุรกิจยูนิซิตี้ในกลุ่ม President’s Club Member  ระดับ Presidential Diamond

โมเดลธุรกิจยูนิซิตี้ คือโมเดลธุรกิจที่พร้อมจะสร้างชีวิตที่ดีกว่าอย่างแท้จริง ดังปรัชญาของบริษัทนั่นคือ Make Life Better สิ่งที่สวยงามของธุรกิจคือเป็น Model ธุรกิจแบบ Win-Win-Win หรือเรียกว่า Win All นั่นคือ Win แรกคือลูกค้าต้อง Win ก่อน เพราะถ้าลูกค้าไม่ Win ธุรกิจจะไม่ Auto Running นั่นคือสินค้าต้องดีจริง ได้ผลจริง โดยลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงได้จริง Win ต่อมาคือ Downline เรา Win โดยการได้ให้โอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมและให้การสนับสนุนทั้ง วิธีคิด วิธีการ ให้ใจ พร้อมมีเครื่องมือช่วยสนับสนุนเพื่อให้ทีมงานประสบความสำเร็จตอบโจทย์ความฝันและความปรารถนาของเขา และ Win สุดท้ายคือตัวเรา นั่นคือเมื่อทุกคนสำเร็จผลพลอยได้เราก็สำเร็จไปด้วย จึงเป็นที่มาของหลักในการใช้ชีวิตของตัวเองที่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้อง “ไม่เบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่น” ซึ่งหลักคิดดังกล่าวสอดคล้องกับโมเดลธุรกิจของยูนิซิตี้ ที่หากจะก้าวสู่ความสำเร็จได้ ความสำเร็จนั้นต้องเกิดจากการที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นให้ได้รับสิ่งดีๆ และผลพลอยได้ตัวเองก็ได้ด้วย ซึ่ง Model Unicity ทำได้ชัดมากกว่า Model อื่นๆ เช่นถ้าเป็น Model อื่นอาจจะต้องเบียดเบียนตัวเองโดยถ้าต้องการรายได้ที่มากพอต่อคุณภาพชีวิตที่ต้องการในการดูแลตัวเองและครอบครัวก็ต้องเอาเวลาและสุขภาพไปแลกกับรายได้ ซึ่งจะเข้าข่ายเบียดเบียนตัวเอง แต่ด้วย Model ของ Unicity เราสามารถที่จะได้ทั้งรายได้ที่มากพอและมีเวลาและมีสุขภาพได้พร้อมกันหมด มีเวลาให้ตัวเอง มีเวลาให้ครอบครัว และยังสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และสร้างคุณค่าได้ สรุปคือเป็นอาชีพที่สร้างทั้ง “มูลค่า” และ “คุณค่า” จึงเป็น Model ที่ตอบโจทย์จริงๆ

สำหรับตัวเองแล้ว Leadership เป็นสิ่งสำคัญ คือการเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจที่มี Work Ethic และประสบความสำเร็จ มันก็มีผลตรงที่ว่า ถ้าวันนี้เราเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆ เหล่านี้ได้ ก็จะมีอิทธิพลส่งผลทำให้คนเกิดแรงบันดาลใจและส่งผ่านแรงบันดาลใจเหล่านั้นสู่ผู้อื่น ให้เห็นว่าทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จและได้ใช้ชีวิตที่เลือกได้ตามความฝันของเขา

การร่วมงานกับยูนิซิตี้ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา ทำให้ได้มีโอกาสได้แบ่งปันโอกาสดีๆแบบนี้ออกไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทุกวันนี้มีทีมงานหลายประเทศ มีทีมงานทุกระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ระดับกลางจนถึงระดับสูง และมีทีมงานระดับ Diamond เพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศไทย ในแถบตะวันออกกลาง และในประเทศเวียดนาม ซึ่งทุกคนก็อยู่ในลู่ของตัวเองเพื่อทำตามความฝันของเขา ทุกคน Happy เราก็ Happy ไปด้วย

หลักคิดสู่ความสำเร็จ วิถีผู้นำมุ่งพัฒนาทีม กลยุทธ์และมุมมองที่เฉียบคม

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของตนเองนั้น จะยึดหลัก Back to Basic คือการทำงานพื้นฐาน จริงๆธุรกิจไม่ได้มีอะไรซับซ้อน จริงๆคือ Simple มาก นั่นคืองานพื้นฐาน Back to Basic เพื่อให้สามารถขยับต่อไปในระดับ Advance มากยิ่งขึ้น

จากช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ในทีมมีเครื่องมือสร้างธุรกิจบน Platform Online ที่ครบวงจร เรามี Loop และ เครื่องมือ ช่วยสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ทีมได้ใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มเข้ามาช่วยมากขึ้นจึงสามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจแบบไร้พรมแดนได้ ซึ่งวันนี้เรามีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้การดำเนินธุรกิจของเราจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก นี่คือโอกาสที่ยอดเยี่ยม ก็ขอให้กำลังใจทุกคน ขอให้ทุกคนมีสติ และตั้งใจทำ และแน่นอนความสำเร็จ ความฝัน และชีวิตที่ปรารถนา ทุกคนจะได้ทั้งหมดเมื่อร่วมสร้างกับบริษัท Unicity

หลักคิดสู่ความสำเร็จ วิถีผู้นำมุ่งพัฒนาทีม กลยุทธ์และมุมมองที่เฉียบคม

  • คุณชัยรัช จิรายุนรากุล
    นักธุรกิจยูนิซิตี้ในกลุ่ม President’s Club Member  ระดับ Presidential Diamond

การตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนคือสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับผมและทีมเรามี Mindset เดียวกันคือ  All Happiness ชีวิตที่มีความสุขในทุกๆ ด้าน คนส่วนใหญ่จะมี Mindset อยู่ 2 แบบคือ Growth mindset และ Fixed mindset ซึ่งในคน 1 คนอาจมีได้ทั้ง 2 แบบ อยู่ที่ว่าในแต่ละสถานการณ์เราจะเลือกใช้อะไร คนที่ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจน แต่ Mindset กลับบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ คงทำไม่ได้ ไปไม่ถึง ยาก มันไกลเกินไปสำหรับตัวเรา กลุ่มนี้คงสำเร็จหรือไปถึงเป้าหมายได้ยาก แต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมี Mindset ในแบบ Growth mindset มองว่าตัวเราทำได้ เราพัฒนาได้ โดยเฉพาะคำว่า เราพัฒนาได้ เรียนรู้ได้อันนี้สำคัญมาก เพราะจริงๆ แล้วคนเรามีแค่รู้กับไม่รู้ ถ้ารู้ก็ทำได้ ถ้าไม่รู้ก็ยังทำไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้แค่นั้นเอง และถ้ามองว่าเราพัฒนาได้ เรียนรู้ได้ เราก็สามารถกลับไปทำสิ่งนั้นๆได้ในที่สุด ผมและทีมงานเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง สามารถก้าวจากจุดเดิมไปสู่ความสำเร็จได้ เพียงแค่เราคิดว่าเราทำได้

Leadership หรือภาวะผู้นำ ในมุมมองของผมคนที่มีภาวะผู้นำ ต้องเป็นคนที่หนักแน่น ชัดเจน และต้องเป็นแสงสว่างให้กับคนในองค์กรได้เห็นเพื่อให้เขาเดินตาม เพราะแสงสว่างก็คือ ความรู้ ถ้าเราเป็นความรู้เป็นจุดที่ชัดเจนสำหรับเขาแล้ว เราก็จะสามารถพาเขาเดินออกจากจุดเดิมที่เขาไม่รู้ ไม่เข้าใจมาสู่ความสำเร็จ

ปัจจุบันในองค์กร มีทั้งผู้นำและผู้ตามมากมาย คนเราจะเป็นผู้นำได้ก็ควรที่จะเรียนรู้จากการเป็นผู้ตามที่ดีก่อนเพราะตัวผมเองก็เริ่มจากการเดินตามผู้นำที่ประสบความสำเร็จมาก่อนเช่นกัน องค์กรไหนที่มีผู้คนที่มีภาวะผู้นำเยอะ องค์กรนั้นก็จะมีแต่ความสำเร็จ เพราะคนที่มีภาวะผู้นำจะมีหลักการ มีวิธีคิด มี Mindset มีเหตุผลและมีการแยกแยะที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว หากมองว่าภาวะผู้นำของเราจะช่วยเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างเราได้อย่างไร อยากให้มองว่าถ้าเราคือจุดยืนที่จะพาผู้คนของเราไปสู่ความสำเร็จ เราจะต้องนำพาเขาออกจากจุดเดิมที่เขาอยู่ จุดที่เขาเคยชิน จุดที่เขาไม่มั่นใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยเจอมาสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า เพราะฉะนั้นเราจะไม่แค่เอาความรู้ไปให้เพราะนั่นเป็นเพียง Knowledge แต่เป็นการมอบความชัดเจน ความเชื่อมั่น รวมถึงวิธีคิดที่ถูกต้อง ที่จะช่วยนำเขาให้กล้าที่จะก้าวออกจากจุดเดิม สภาวะเดิมมาสู่ภาวะใหม่ เกิดเป็นภาวะผู้นำในตัวเขาเองที่พร้อมจะเติบโตจนพบกับความสำเร็จที่ดีกว่าในชีวิตเขา

หลักคิดสู่ความสำเร็จ วิถีผู้นำมุ่งพัฒนาทีม กลยุทธ์และมุมมองที่เฉียบคม

ตัวผมเองกับทีมงาน เรามีระบบที่ยอดเยี่ยมที่ทำงานร่วมกับยูนิซิตี้อยู่แล้ว คือ Unipower system ซึ่งทางระบบได้มีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมคอยสนับสนุนด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำที่ร่วมกันพัฒนาให้รูปแบบการทำงานเป็นรูปแบบใหม่มาเกือบ 3-4 ปีแล้ว พอมาเจอสถานการณ์ COVID-19 ก็เป็นบททดสอบรูปแบบของการทำงานรูปแบบใหม่เราพอดี ซึ่งเราได้สร้างธุรกิจในรูปแบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือของเราเอง และได้รับผลลัพธ์ที่เป็นบวกได้ยอดเยี่ยมมากในตอนนี้ สิ่งที่ผมมองเห็นการเปลี่ยนแปลง คือแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้แค่สร้างความสำเร็จให้กับคนใหม่ๆในองค์กรของเรา แต่สิ่งที่เราเตรียมไว้ เป็นการพลิกโฉมความสำเร็จของธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้เลย ผมและทีมงานมั่นใจมากว่าเครื่องมือของระบบที่ได้สร้างไว้ ณ ตอนนี้นั้นสามารถช่วยให้การขยายธุรกิจของเรากับยูนิซิตี้บรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้นจนกลายเป็น Wealth from Anywhere พูดได้ว่า เครื่องมือนี้เป็นเครี่องมือที่แม้ทำงานจากที่บ้านหรือที่ไหนๆก็สามารถขยายธุรกิจของเราไปได้ทั่วโลกได้เลย ดังนั้น ช่วงสถานการณ์แบบนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถเรียนรู้ รับมือได้และเติบโตได้ "ในวิกฤตไม่ได้มีโอกาสเสมอไป แต่ในโอกาสต้องมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเสมอ"

จะเห็นว่าการนำ 3 หลักคิดของ 3 ผู้นำนักธุรกิจมาพัฒนาและต่อยอดสู่ความสำเร็จนั้น ล้วนมาจาก Mindset ที่ชัดเจนเพื่อพุ่งสู่เป้าหมายที่ไม่เคยเปลี่ยนในทุกสถานการณ์ ที่สำคัญต้องมีภาวะผู้นำ เพื่อผลักดันทีมให้กล้าและท้าทายกับทุกอุปสรรค และท้ายสุด การก้าวเดินทางธุรกิจย่อมต้องวางกลยุทธ์เพื่อให้ประสบความสำเร็จดังตั้งใจ และ ‘ความสุขที่สมดุลย์ในชีวิต’ ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างแท้จริง

 

ติดตามข้อมูลยูนิซิตี้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

Website:        https://www.unicity.com/tha/

Facebook:     Unicity Thailand

Instagram:     Unicity_Thailand

 

แท็กที่เกี่ยวข้องUnicity