บีโอไอหารือการส่งเสริมการลงทุนพื้นที่ย่านนวัตกรรม

บีโอไอหารือการส่งเสริมการลงทุนพื้นที่ย่านนวัตกรรม
13 กรกฎาคม 2563
1023

เมื่อเร็วๆ นี้ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (กลาง) ให้การต้อนรับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ย่านนวัตกรรม เพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมมาอยู่รวมกัน เกิดการเชื่อมต่อของผู้คนและระบบนวัตกรรม (Connecting) การสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน (Co-creation) การแบ่งปันข้อมูลและความรู้ระหว่างกัน (Knowledge sharing)
ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถนนวิภาวดีรังสิต

แชร์ข่าว :
Tags:
BOI

ข่าวที่เกี่ยวข้อง