สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ BOI e-Journal ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ BOI e-Journal ประจำปี 2563
2 กรกฎาคม 2563
957

จึงขอความร่วมมือในการตอบข้อคิดเห็น เพื่อกองบรรณาธิการจะนำไปปรับปรุงการจัดทำต่อไป

อ่าน BOI e-Journal

https://www.boi.go.th/index.php?page=monthly_magazine_list

 

แบบสำรวจ BOI e-Journal

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefrcWixHVvw_ou_mWT20sgFlg-jP13f6TnlYdOql_J-YawpA/viewform

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง