DBD Service x Logistics Startup ยกระดับธุรกิจไทย ผ่านการใช้นวัตกรรมโลจิสติกส์

DBD Service x Logistics Startup ยกระดับธุรกิจไทย ผ่านการใช้นวัตกรรมโลจิสติกส์
15 พฤษภาคม 2563
1100

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME มากมายที่มีการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งหลายธุรกิจ ประสบปัญหากับการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งที่ต้องทำด้วยตนเอง ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจขาด ประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงเร่งผลักดัน Logistics Startup ให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขนส่งและจัดการคลังสินค้า มาช่วยยกระดับการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตก้าวทัน สู่เศรษฐกิจยุคใหม่

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมส่งเสริมธุรกิจไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Logistics Startup ในการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี มาพัฒนาระบบการขนส่งและ

คลังจัดเก็บสินค้าให้ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างทันท่วงที

 

เสริมสร้างความร่วมมือกับ 6 ธุรกิจ Startup ด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA), สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) และ เทคซอส มีเดีย ได้คัดเลือก Logistics Startup ที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 6 บริษัท ได้แก่ MyCloud Fulfillment, Ship Space, Shipyours, Meow Logis, Akita Fulfillment และ Siam Outlet ที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดโครงการ

สมัครเพื่อก้าวทันธุรกิจในโลกออนไลน์

ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการยกระดับธุรกิจ ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่ทันสมัย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ DBD Service x Logistics Startup โดยผู้สนใจสมัครจะต้องมี คุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้ประกอบการ SME บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีสินค้าบนระบบออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Website และ e-Marketplace อื่น ๆ
  2. สินค้าที่จำหน่ายต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น หรือทำซ้ำ หรือเป็นของลอกเลียนแบบ
  3. กรณีที่เป็นสินค้าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เวชสำอาง ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีต้องมีเลขจดแจ้งเรียบร้อย

สิทธิประโยชน์จากโครงการ

ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่

  1. แก้ไขปัญหาการขนส่งและการจัดการคลังสินค้า ด้วยนวัตกรรมการขนส่งและการบริหารคลังสินค้าที่ทันสมัยจาก Logistics Startup
  2. ได้รับสิทธิพิเศษ และส่วนลดค่าบริการจาก Logistics Startup ที่เข้าร่วมโครงการของ DBD Service x Logistics Startup เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ
  3. เพิ่มโอกาสและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับการสนับสนุน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อช่วยธุรกิจ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ภายใต้มาตรการ depa mini Transformation Voucher โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon

 

อย่ารอช้า!! สมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณให้ก้าวทันโลก ได้ที่ www.dbdservicexstartup.com ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : facebook.com/SmartStartup.DBD

Tel. : 02-962-9955, 095-949-4632

Email : [email protected]

Website : www.dbdservicexstartup.com

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง