มาตรการชายแดนใต้...สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น

มาตรการชายแดนใต้...สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น
31 มีนาคม 2563
1936

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

จัดทำ  “BOI e-Journal” ฉบับที่ 2/2563

ธีม  “มาตรการชายแดนใต้...สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น”

 

ภายในเล่มท่านจะได้อ่าน

 

@ มาตรการบีโอไอ... เพื่อชายแดนใต้ สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น

@ เอ เอ ลัมเบอร์ โรงไม้เบตง สร้างงานให้คนในพื้นที่

@ ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 ผลิตไฟฟ้า ร่วมยกระดับชุมชนบางปอ จังหวัดนราธิวาส

@ ไฮไลต์ปี 2562 BUILD เชื่อมโยงผู้ประกอบการรายเล็ก & รายใหญ่

 

คลิกอ่านฉบับนี้

https://www.boi.go.th/upload/ejournal/2020/02/index.html

แชร์ข่าว :
Tags:
BOI

ข่าวที่เกี่ยวข้อง