นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น)

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น)
28 กุมภาพันธ์ 2563
824

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ครั้งที่ 9 ภายใต้ความตกลง JTEPA  เพื่อหารือแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยเน้นให้ความสำคัญและสร้างความร่วมมือในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น  ณ โรงแรม  อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

แชร์ข่าว :
Tags:
BOI

ข่าวที่เกี่ยวข้อง