เลือก UOBLTF กองทุนเด็ดของบลจ. ยูโอบี ส่งท้ายสิ้นปี 2562

เลือก UOBLTF กองทุนเด็ดของบลจ. ยูโอบี ส่งท้ายสิ้นปี 2562
24 ธันวาคม 2562
759

สำหรับสัปดาห์สุดท้ายของปี 2562 บลจ. ยูโอบี แนะนำกองทุน UOBLTF สำหรับนักลงทุน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุน LTF ปีสุดท้าย

ทำไมถึงต้องเลือก กองทุน UOBLTF ของบลจ. ยูโอบี?

  • ผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ดีในระยะยาว : กองทุน UOBLTF ติด Top 10 ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และ 5 ปี ที่ดีที่สุดในกลุ่มกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งเป็นการอยู่ในอันดับ Top 10 ติดต่อกันเป็นเวลาถึง 11 เดือน ตั้งแต่ต้นปี 2562 (ที่มา : Morningstar Direct) โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และ 5 ปี ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562 อยู่ที่ 5.37% ต่อปี และ 3.52% ต่อปี เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ 4.94% ต่อปี และ 3.15% ต่อปี ตามลำดับ

  • ค่าความผันผวนของกองทุนในระยะยาวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน SET TRI : เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนย้อนหลังและค่าความผันผวนของกองทุนแล้ว บลจ. ยูโอบี จึงมั่นใจว่านักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน UOBLTF จะมีโอกาสได้รับผลการดำเนินงานในระยะยาวที่ดี ในระดับความผันผวนของกองทุนที่ไม่สูงและแกว่งตัวมากเกินไป เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน UOBLTF ในช่วง 3 ปี และ 5 ปี อยู่ที่ 10.62% ต่อปี และ 10.68% ต่อปี ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) ซึ่งค่า SD อยู่ที่ 10.84% ต่อปี และ 11.28% ต่อปี ตามลำดับ (ที่มา : Morningstar Direct ณ 29 พ.ย. 2562)

  • กระบวนการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและการคัดกรองหุ้นคุณภาพดี : กระบวนการลงทุน (Investment Process) เริ่มจาก การเลือกหุ้นของกองทุนเริ่มต้นจากการคัดกรองหุ้นที่มีสภาพคล่องดี จากนั้นพิจารณาเจาะลึกไปที่ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัว (Bottom Up) หลังจากนั้นจึงโฟกัสเลือกหุ้นมีโอกาสเติบโตและกำไรสูงประมาณ 30-50 ตัวเลือกเข้ามาในพอร์ตการลงทุน พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและราคาหุ้นอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนโดยรวม คือการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

  • ทีมผู้จัดการกองทุน : ทีมผู้จัดการกองทุนของบลจ. ยูโอบี เป็นทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมประสบการณ์การลงทุนที่คร่ำหวอดในการบริหารกองทุนตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยเฉลี่ยกว่า 19 ปี ประกอบกับความเป็น regional base มีเครือข่ายทางภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ทำให้ทีมผู้จัดการกองทุนมีฐานข้อมูลที่ทั้งหลากหลายและเจาะลึกในส่วนข้อมูลสำคัญ และมีความสามารถในการสร้างผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และสามารถตอบโจทย์การลงทุนทั้งเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการออมเงินของนักลงทุนได้

  • ภาวะตลาดหุ้นผันผวนกับการเลือกลงทุนในหุ้นคุณภาพ : ลงทุนในหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง

  • กองทุนยังได้รับการจัดอันดับ rating 4 ดาว จาก Morningstar Thailand : สถาบันจัดอันดับผลการดำเนินงานกองทุนรวมที่น่าเชื่อถืออันดับต้นของประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นกองทุน LTF ผลการดำเนินงานระยะยาวดีเด่น ของทั้งบลจ. ยูโอบี และในกลุ่มกองทุนหุ้นระยะยาวที่มีทั้งหมดกว่า 90 กองทุน อีกด้วย (ที่มา : Morningstar Thailand ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562)

ดูรายละเอียดกองทุน UOBLTF คลิกที่นี่ https://www.uobam.co.th/uobam-ltf2019

 

สำหรับในโค้งสุดท้ายของการลงทุนในกองทุน LTF ในปี 2562 และเป็นปีสุดท้ายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุน LTF นี้ บลจ. ยูโอบี มั่นใจว่าการเลือกลงทุนในกองทุน UOBLTF จะตอบโจทย์นักลงทุนทั้งทางด้านภาษี และที่สำคัญคือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการออมเงินในระยะยาวได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถใช้บริการออนไลน์ของบลจ. ยูโอบี เพื่อลงทุนในกองทุน UOBLTF ได้สะดวกมากขึ้น ผ่านบริการ Premier Online หรือ mobile application “UOBAM Invest” ซึ่งสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้รวดเร็วทุกที่ ทุกเวลาด้วยระบบ QR payment สุดท้ายนี้ นักลงทุนที่สนใจกองทุน UOBLTF สามารถดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.uobam.co.th หรือติอต่องานบริการนักลงทุน 0-2786-2222

 

คำเตือน

ผลการดำเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน

กองทุน UOBLTF นโยบายการลงทุน - ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเยียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนกองทุน

การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 

 

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง