‘วอเตอร์เกท โฮเต็ล’ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ไม่เกิน 300 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี

‘วอเตอร์เกท โฮเต็ล’ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ไม่เกิน 300 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี
29 พฤศจิกายน 2562
1550

 

ท่ามกลางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่เป็นแหล่งรวมความบันเทิง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากมายหลั่งไหลกันเข้ามาใช้บริการ โดยสังเกตได้จากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2556 - 2560 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 13.0 ต่อปี และต่างชาติร้อยละ 6.6 ต่อปี (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมได้รับประโยชน์และเป็นโอกาสในการสร้างรายได้จากการเข้าพัก รวมถึงโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมใจกลางเมืองที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้

โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ เป็นธุรกิจของบริษัท วอเตอร์เกท โฮเต็ล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโรงแรม ห้องพัก ภัตตาคาร สถานที่จัดเลี้ยงประชุมและสัมมนา ตั้งอยู่บริเวณชั้น 9-18 โดยโรงแรมฯ ทำการเช่าพื้นที่ภายในโครงการ วอเตอร์เกท พาวิลเลียน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โอเวอร์ซี คอนสตรัคชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของวอเตอร์เกท โฮเต็ล เพื่อรองรับกลุ่มผู้เข้าใช้บริการ ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนราชปรารภ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ หรือ CBD (Central Business District) ของไทย

ทั้งนี้ การดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เซ็นทารา อินเตอร์เนชั่นแนลเมเนจเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทาราเป็นผู้บริหารโรมแรมให้แก่บริษัทฯ โดยเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 281 ห้อง และมีห้องพัก 6 รูปแบบ คือ ห้องพักแบบซูพีเรีย, ซูพีเรีย แฟมิลี่, ดีลักซ์, ดีลักซ์ แฟมิลี่ เรสซิเด้นซ์, ดีลักซ์ สวีต และเมโทร สวีท ซึ่งจากประสบการณ์การดำเนินงานเรื่อยมาของบริษัทฯ ด้วยความเป็นมืออาชีพ รวมถึงทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพของโรงแรม ส่งผลให้โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับใบรับรองความเป็นเลิศจากเว็บไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ (TripAdvisor) ติดต่อกันถึง 7 ปี ตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน

สำหรับ โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกต พาวิลเลียน กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในย่านประตูน้ำซึ่งรายล้อมด้วยศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้า ทำให้สะดวกต่อการเดินทาง และมีระบบคมนาคมสาธารณะที่สำคัญ เช่น สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง (สถานีราชปรารภ) ส่งผลให้มีคนเข้ามาใช้บริการหลากหลายกลุ่ม ทั้งลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ โดยในปี 2561 ลูกค้ากลุ่มหลักของโรงแรมเป็นลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์ (คิดเป็นร้อยละ 23 ของลูกค้าที่ใช้บริการทั้งหมด) ประเทศสาธารณะประชาชนจีน (คิดเป็นร้อยละ 20.44 ของลูกค้าที่ใช้บริการทั้งหมด) และประเทศสหพันธ์รัฐมาเลเซีย (คิดเป็นร้อยละ 12.92 ของลูกค้าที่ใช้บริการทั้งหมด) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 302.45 ล้านบาท โดยโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้าและบริการ (รายได้ค่าห้องพัก และรายได้อาหารและเครื่องดื่ม) ในสัดส่วนร้อยละ 89.83  และรายได้อื่น ร้อยละ 10.17 ของรายได้รวม

ล่าสุด WGH เตรียมเดินหน้าเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าการเสนอขายรวม  ไม่เกิน 300 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้น และ/หรือเงินกู้ยืมอื่น และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

การออกหุ้นกู้ของ WGH ในครั้งนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 02-088-9870, 02-088-9871, 02-088-9872

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก... ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

* การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง