สิงห์ เอสเตท สู่บทบาทใหม่ Enriching Life สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความยั่งยืนให้ทุกชีวิต

สิงห์ เอสเตท สู่บทบาทใหม่ Enriching Life 	สร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความยั่งยืนให้ทุกชีวิต
7 พฤศจิกายน 2562
604

 

“คุณค่าชีวิตของคุณคืออะไร”

คงมีน้อยครั้งนักที่จะมีใครมาตั้งคำถามนี้ให้ได้คิดหาคำตอบ แต่ในเวลานี้ “สิงห์ เอสเตท” กลุ่มธุรกิจการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ กำลังชวนให้ทุกคนคิด เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ผลักดันให้ลงมือสร้างคุณค่าให้กับตนเอง ชุมชน และสังคม สร้างสรรค์เป็นพลังบวกอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของชีวิต ภายใต้การเปิดตัวแบรนด์แคมเปญครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2557 ด้วยแนวคิดการสร้างคุณค่าให้ชีวิต Singha Estate Enriching Life

โดย สิงห์ เอสเตท วางบทบาทเป็นนักสร้างคุณค่าให้ชีวิต ผ่านความเป็นตัวตนที่มุ่งมั่นสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ซึ่ง นริศ เชยกลิ่นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) เล่าว่า นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อ 5 ปีก่อน บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาโครงการที่เป็น Best In Class ในทุก ๆ โครงการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากรากฐานของบริษัทแม่ คือแบรนด์ สิงห์ ที่มีดีเอ็นเอของความเป็น Craftsmanship อย่างชัดเจน  คือทุกสิ่งที่ทำจะมีความประณีต พิถีพิถัน และใส่ใจในรายละเอียดเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้คงอยู่ตลอดไป รวมถึงการส่งมอบคุณภาพในระดับสากล (International Standard) และการตอบแทนคืนสู่สังคม ระมัดระวังในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ พยายามที่จะรักษาดีเอ็นเอเหล่านั้นและนำมาสร้างคุณค่าเช่นเดียวกัน

สิงห์ เอสเตท เรามีความเชื่อว่า การใส่ใจในรายละเอียดนั้นสามารถสร้างรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ให้กับคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความทรงจำที่สวยงาม จึงต้องการส่งต่อความเชื่อที่ว่านี้ออกไปในวงกว้างผ่านการจัดกิจกรรมแคมเปญในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในปีนี้และปีหน้าเพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนในอนาคตเขากล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้แคมเปญ Enriching Life ของ สิงห์ เอสเตท ได้มุ่งสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องในทุกกลุ่มธุรกิจ คือ

  • กลุ่มธุรกิจที่พักอาศัย (Residential) ได้แก่ ลูกค้าบ้าน คอนโดมิเนียม จะได้รับสินค้าที่พิถีพิถันในคุณภาพ ได้มาตรฐาน เน้นการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
  • กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hospitality) เราจะส่งมอบคุณค่าผ่านประสบการณ์ที่เป็นเลิศ ให้กับลูกค้าที่เข้าใช้บริการโรงแรม 39 แห่ง ใน 5 ประเทศทั่วโลก เพื่อเก็บเป็นความทรงจำที่สวยงาม
  • กลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล (Commercial Retail) เราจะส่งมอบคุณค่าด้านความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ
  • นักลงทุน เราจะส่งมอบคุณค่าด้านความมั่นคงในการลงทุน เพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน
  • ผู้คนและชุมชนบริเวณรอบพื้นที่โครงการของบริษัทฯ เราจะส่งมอบคุณค่าในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี
    เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

โดยแคมเปญจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในหลากหลายมิติและหลากหลายช่องทาง อาทิ ภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อทีวี และออนไลน์ ที่จะสื่อถึงช่วงเวลาที่มีคุณค่า (Enriching Moment) ถ่ายทอดความสุข ณ ช่วงเวลาหนึ่งของผู้คน เช่น คนหนุ่มสาว คู่แต่งงานใหม่ คู่พ่อ-ลูก และครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ได้รับประสบการณ์ดีๆ จากสิ่งที่ สิงห์ เอสเตท สร้างสรรค์ใส่ใจ

นอกจากนี้ ภายใต้แคมเปญดังกล่าว ยังเชิญชวนลูกค้าของสิงห์ เอสเตท ร่วมถ่ายทอดแนวคิดการสร้างคุณค่าชีวิตของแต่ละคน เพื่อรวบรวมความหมายของคุณค่าชีวิตที่หลากหลายมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลง Enriching Life Song

ซีอีโอ บมจ.สิงห์ เอสเตท กล่าวด้วยว่า ความหมายของคำว่าคุณค่าชีวิตของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันออกไป ตามชีวิตความเป็นอยู่ ภาวะแวดล้อม ช่วงอายุ สถานะ และฐานะของแต่ละคน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือพลังบวกในการขับเคลื่อนชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้น ซึ่งเราจะรวบรวมความหมายเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงเพื่อให้เกิดเพลงที่มีคุณค่าที่งดงาม ขณะเดียวกันต้องการเห็นโปรเจกต์ดี ๆ เกิดขึ้นให้ได้ และหากบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าไปสนับสนุน ช่วยทำให้โครงการนั้น ๆ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงดีกว่าอยู่แค่ขั้นทดลอง ก็เชื่อว่าบริษัทฯ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

สิงห์ เอสเตท มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ตลอดจนส่งเสริมสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาตลอด 5 ปีที่บริษัทดำเนินมา และการสร้างแบรนด์ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการแสดงถึงคำมั่นสัญญาของบริษัทฯ ที่ตั้งใจจะสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับชีวิต อันเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการสร้างองค์กรให้เป็น Global Holding Company พร้อมกับการเป็น Good Corporate Citizenship เช่นเดียวกันนริศ กล่าว

นอกจากนี้ การเปิดตัวแบรนด์แคมเปญ Enriching Life ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความยั่งยืนให้ทุกชีวิต ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการเข้าสู่ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indexes หรือ DJSI) ซึ่ง นริศ กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะนำพาหุ้น S เข้าสู่ DJSI ในอีก 5 ปีข้างหน้า เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้แบรนด์สิงห์ เอสเตท มีความยั่งยืน

ล่าสุด สิงห์  เอสเตท ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการคัดเลือกบริษัทที่ให้ความสำคัญและมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าทุกคนจะมุ่งสู่เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมือน ๆ กันหมด แต่ความต่างจะอยู่ตรงที่การลงมือทำ และทำอย่างสม่ำเสมอมากกว่า ซึ่งคิดว่าเป็นความท้าทายของบริษัทฯ มากพอสมควร ที่เมื่อมีจุดมุ่งหมายชัดเจนแล้วว่าจะทำอะไร ส่วนที่เหลือคือการลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่อง

เรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลา เราต้องตั้งใจทำในสิ่งที่เราวางไว้ เมื่อวันหนึ่งผู้คนเห็นว่าเราทำอะไร และเห็นความจริงใจที่ทำ เขาจะเริ่มเชื่อมั่น และจดจำบทบาทการเป็นนักสร้างคุณค่าให้ชีวิตของสิงห์ เอสเตทได้ในที่สุด โดยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าชีวิตให้กับผู้คน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนริศ กล่าวทิ้งท้าย

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง