สารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

สารแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
1 ตุลาคม 2562
593

 

ขอแสดงความยินดีการครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  70 ปี นับว่าเป็นเวลาที่ยาวนานเท่ากับช่วงชีวิตของคนๆหนึ่ง แต่ 70 ปี สำหรับสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นเวลาที่สั้นมาก เมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่มีมาร่วม 4 พันปีของจีน และ 70 ปีนี้เอง ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ประเทศจีนได้รับการพัฒนา เติบใหญ่มากกว่าช่วงเวลาใดๆ ในประวัติศาสตร์ ปัจจุบันจีนมีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด และกำลังขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก  สิ่งที่น่ายินดีพร้อมไปกับความสำเร็จของจีน คือ ความสัมพันธ์ไทย-จีนได้เติบโตเข้มแข็ง ครอบคลุมการติดต่อร่วมมือทุกๆ ด้านเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่อยากจะขอย้ำก็คือ ความสัมพันธ์ไทย-จีนมีสายสัมพันธ์พิเศษ ที่ว่า จง ไท่ อี้ เจีย ซิน หรือ "จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" 

----------- นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

ในนามของพี่น้องคนไทย ขอแสดงความยินดีกับการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี นับจากท่านเหมา เจ๋อตง ผู้ก่อตั้งประเทศจีน ท่านเติ้ง เสี่ยวผิง ผู้พัฒนาประเทศจีน และ ท่านสี จิ้นผิง ผู้นำพาประเทศจีนเข้าสู่ความเจริญ  ความมุ่งมั่นและพยายามของผู้นำและประชาชนจีน จนได้ประสบความสำเร็จในยุคสมัยนี้   ผมเชื่อว่าประสบการณ์การพัฒนาของจีนเป็นสมบัติของโลก และหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นข้อริเริ่มเพื่อโลก ใม่ใช่เพื่อประเทศจีนอย่างเดียว ขอให้ประเทศจีนมีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นหลักของโลก นำพาความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพให้กับโลก

----------- พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีไทย

ขอแสดงความยินดีกับการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี ภายใต้การนำของผู้นำจีน จีนก้าวหน้าไปมากอย่างไม่น่าเชื่อ ก้าวหน้าในทุกทาง ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการดูแลรักษาความเรียบร้อย ด้านความมั่นคง และด้านศิลปวิทยาการต่างๆ ซึ่งยากที่จากหาประเทศใดเสมอเหมือนได้ในโลกยุคปัจจุบันนี้ ขอแสดงความยินดีและตั้งความหวังว่าจีนจะสามารถเดินหน้าต่อไปโดยพัฒนาหลายอย่าง ซึ่งก็ดีอยู่แล้วในวันนี้ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อชาวจีนและชาวโลก

----------- นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

 

ประเทศไทยและคนไทยขอแสดงความยินดีต่อการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบปีที่ 70 ในโอกาสที่มีความสำคัญยิ่งนี้ เราเชื่อมั่นว่าเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ การส่งเสริมความก้าวหน้า การส่งเสริมความกินดีอยู่ดี และการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชนไม่เฉพาะที่อยู่ในประเทศจีนและภูมิภาคเท่านั้น เป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศของจีนจะเดินหน้าต่อไป ประเทศไทยเป็นมิตรประเทศกับประเทศจีนมาช้านาน ไทย-จีนมีความร่วมมือ และความสัมพันธ์ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสูงของราชวงศ์จนถึงระดับประชาชนทุกๆ ด้าน เราเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ดีเช่นนี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้ความร่วมมือและความสัมพันธ์นั้นกระชับ มีความก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

----------- นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์

อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการพัฒนาของประเทศจีนเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในทั่วโลก ประสบการณ์การพัฒนาประเทศของจีนกลายเป็นรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่หลายประเทศเทศกำลังศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตาม ทำให้ประเทศจีนมีส่วนร่วมในการพัฒนาของโลกมากขึ้น ขอให้ประเทศจีนได้พัฒนาตามความมุ่งหมายของผู้นำและประชาชน ขอให้ประเทศจีนมีความเจริญ ความมั่นคง ยั่งยืน ขอให้ประเทศจีนประสบความสำเร็จในด้านการขจัดความยากจน และการบรรลุการสร้างสังคมอยู่ดีกินดีอย่างรอบด้าน เพื่อให้ประชาชนจีนมีความสุข และยังเป็นบทเรียนสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอีกด้วย

----------- พลเอก สุรสิทธิ์ ถนัดทาง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน

ขอแสดงความยินดีต่อการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี ผลการพัฒนา 70 ปีของประเทศจีนได้ฉีกทฤษฎีการพัฒนาแบบประเทศตะวันตกหลายฉบับและสร้างกระบวนทัศนะยุคใหม่ ทำให้ประชาคมในภูมิภาคตะวันออกเชื่อมั่นในภูมิปัญญาและประสบการณ์ของตนเอง ประเทศตะวันออกมองเห็นรูปแบบและทิศทางการพัฒนา ‘ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน’ ว่าเป็นแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ประเทศต่างๆ สามารถทะลุกำแพงและร่วมพัฒนากับจีนได้ ขอให้ประเทศจีนยึดหลักการสร้างประชาคมแห่งโชคชะตาร่วมกัน ผลักดันความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีมากขึ้น นำสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาคมในภูมิภาคนี้ต่อไป

----------- นาย ธารากร วุฒิสถิรกูล

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน

ในโอกาสการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี ขอแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนจีน

ถ้ามองในแง่ประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่าประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 ประเทศจีนประสบความสำเร็จทางด้านการรวมชาติ การลดความขัดแย้งและการขจัดความยากจนต่างๆ การพัฒนาของจีนภายในเวลาสั้นๆ แค่ 70 ปี ยิ่งในช่วง 30 ปีหลัง ประเทศจีนได้พัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ซึ่งไม่มีประเทศใดในโลกนี้สามารถทำได้ ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์

----------- นายนิคม ไวยรัชพานิช

อดีตประธานวุฒิสภา

ในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ 70 ปี ขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องประชาชนจีนทั่วประเทศ  ขอแสดงความยินดีต่อรัฐบาลจีนและชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ความสำเร็จและนำพาประเทศจีนมาสู่ความสำเร็จ ซึ่งจะทำให้ยุคแห่งสงคราม ยุคแห่งความขัดแย้งสิ้นสุดลง โลกอยู่ในข่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ประเทศไทยก็มีความปรารถนาร่วมมือกับประเทศจีนอย่างแน่นแฟ้น และร่วมมือการพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อสร้างสันติภาพระหว่างอาเซียนกับจีน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของภูมิภาคนี้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

----------- นาย ไพศาล พืชมงคล

อดีตผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี

 

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง