สิ่งที่น่าสนใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิ่งที่น่าสนใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11 กันยายน 2562
913

 

การขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นตัวช่วยผลักดันความต้องการในอุตสาหกรรมลวด เคเบิล ท่อและท่อร้อยสาย ให้เพิ่มขึ้น

เมืองต่างๆทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในเส้นทางที่กำลังเติบโต ดัชนีคาดการณ์อุตสาหกรรมบ่งชี้ว่าประชากรประมาณ 100 ล้านคนในอาเซียนจะอพยพจากชนบทเข้าสู่ตัวเมืองนับจากปัจจุบันไปจนถึงปี 2030  ในเชิงเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้วการพัฒนาเป็นสังคมเมืองจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิต รายได้ที่สูงขึ้น การศึกษา การดูแลสุขภาพ การเดินทางและการขนส่งที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้มีความท้าทายเฉพาะด้านที่แตกต่างกันไป  ดังนั้น ความต้องการในการเป็นเมืองอัจฉริยะ ที่ซึ่งเทคโนโลยีด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสารจะถูกนำมาประมวลผลร่วมกัน เพื่อใช้พัฒนาการบริหารจัดการภาคการบริการต่างๆ ตั้งแต่งานจราจร การขนส่งสาธารณะ การใช้พลังงานและน้ำ จนไปถึงการดูแลสุขภาพ

เจาะลึกลงไปที่ประเทศไทย โอกาสที่มาพร้อมกับ “ไทยแลนด์ 4.0” ตัวแทนของเศรษฐกิจของประเทศยุคใหม่คือการมุ่งไปสู่การเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล เพิ่มการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่  ภายใต้แผนแม่บทเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติของรัฐบาลไทย คือ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อคว้าโอกาสในการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโต  แผนแม่บทนี้มีเป้าหมายที่จะขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทยให้กว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อนำพาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคของการเป็น”โรงงานอัจฉริยะ” หรือ ‘Smart Factory’

การพัฒนาอีกหนึ่งโครงการที่จะกล่าวถึง คือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ซึ่งเป็นการปรับปรุงส่งเสริมโครงการเดิมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (eastern seaboard) ของประเทศไทย  โดยมีแนวคิดที่จะยกระดับของภูมิภาคด้านแนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขตเศรษฐกิจที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)  เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ลงทุน รัฐบาลของไทยได้ริเริ่มโครงการการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะหลายโครงการเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างกันภายใน EEC  และยังมีอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ซึ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก  ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย "S-Curve" ของ EEC การเพิ่มกำลังการผลิตจะทำให้มูลค่าของห่วงโซ่คุณค่าของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเพิ่มสูงขึ้น และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าในขบวนการผลิตปัจจุบันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ 

ภายใต้ภาพรวมของเศรษฐกิจที่สดใสนี้ จะได้เห็นการลงทุนในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมูลค่ารวมกันประมาณ 3.23 แสนล้านเหรียญสหรัฐ  การจัดงาน wire and Tube Southeast Asia 2019 ขึ้นในเวลานี้ จะเป็นเวทีที่ทั้งผู้ร่วมออกงานและผู้ยี่ยมชมงานได้รับประโยชน์ร่วมกันในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ และสร้างพันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ แนะนำธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก หาช่องทางเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย หรือให้บริษัทของไทยสร้างโอกาสในการก้าวไปสู่ตลาดโลก

 

เกี่ยวกับงาน wire and Tube Southeast Asia 2019

ท่ามกลางโอกาสที่กำลังเปิดกว้าง งานไวเออร์ แอนด์ ทูป เซ้าท์อีสเอเชีย 2019 (wire and Tube Southeast Asia 2019)   กลับมาที่ ไบเทค กรุงเทพมหานครอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2562 จากการที่มีต้นแบบมาจากงานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นงานเพื่อภาคธุรกิจชั้นนำของโลก คืองานไวเออร์ดุสเซลดอร์ฟ (wire Düsseldorf) - งานแสดงสินค้านานาชาติของอุตสาหกรรมลวดและเคเบิล และงานทูปดุสเซลดอร์ฟ (Tube Düsseldorf) – งานแสดงสินค้านานาชาติของอุตสาหกรรมท่อและท่อร้อยสาย ทำให้งาน wire and Tube Southeast Asia 2019 ซึ่งจัดขึ้นในทุก 2 ปี จะมีบริษัทชั้นนำกว่า 400 บริษัท จาก 30 ประเทศ รวมถึง 7 พาวิลเลี่ยนประจำชาติและกลุ่มประเทศ มาเข้าร่วมออกงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะร่วมกันนำเสนอนวัตกรรม เครื่องจักร และโซลูชั่นล่าสุด ของอุตสาหกรรมลวด เคเบิล ท่อและท่อร้อยสาย ทั้งในด้านการผลิต ขบวนการผลิตและการตบแต่งชิ้นงาน เทคโนโลยีฟาสเทนเนอร์ ขบวนการและวิธีใหม่ๆสำหรับการวัด วิศวกรรมการควบคุมและการทดสอบ และงานพิเศษเฉพาะด้าน ตลอดจนเครื่องมือใหม่และที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น และวัสดุเสริม เป็นต้น

ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรที่มีชื่อเสียงของภาคอุตสาหกรรมและองค์กรอุตสาหกรรมอีกเป็นจำนวนมาก งานแสดงสินค้าภาคธุรกิจเฉพาะด้านที่มีผู้เยี่ยมชมงานทั้งที่เป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อ จากอุตสาหกรรมลวด เคเบิล ท่อ ท่อร้อยสาย เหล็กและเหล็กกล้า ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ อาคารและงานก่อสร้าง พลังงาน และไฟฟ้า จะถูกเสริมด้วยการสัมมนาและการประชุมเชิงวิชาการที่มุ่งเน้นเพื่อภาคอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอีกเป็นจำนวนมาก  รวมไปถึงการอบรมจาก TumCivil.com และ Engfanatic Club ในหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบและการคำนวณคลังสินค้าและบ้าน การวิเคราะห์โครงสร้าง  ตลอดจนการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย หรือ Behavior Based Safety (BBS) โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.  นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ร่วมออกงานมาร่วมนำเสนอความรู้ทางด้านเทคนิคตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน 3 วัน อีกเป็นจำนวนมาก       

สนใจลงทะเบียนเยี่ยมชมงานฟรีและข้อมูลเพิ่มเติม ที่ www.wire-southeastasia.com | www.tube-southeastasia.com

แชร์ข่าว :
Tags: