TDGA จัดพิธีปิดหลักสูตรและมอบใบประกาศนียบัตร แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูง

TDGA จัดพิธีปิดหลักสูตรและมอบใบประกาศนียบัตร แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูง
11 กันยายน 2562
170

 

TDGA จัดพิธีปิดหลักสูตรและมอบใบประกาศนียบัตร แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าอบรม  “หลักสูตรรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 และ หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9"  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธาน

แชร์ข่าว :
Tags: