มาตรการ “ดีป้า” เห็นผล ดึงดูด เอสเอ็มอี-เกษตรกร ประยุกต์ใช้ดิจิทัล

มาตรการ “ดีป้า” เห็นผล ดึงดูด เอสเอ็มอี-เกษตรกร ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
13 สิงหาคม 2562
1312

ชู “เทวดา คอร์ป” สตาร์ทอัพสายยูเอวี ส่งโดรนไฮบริด ปั้นต้นแบบเกษตร 4.0

ดีป้า ชู เทวดา คอร์ป Startup สายยูเอวี (UAV) หรือ อากาศยานไร้คนขับ ผู้ประกอบการดิจิทัลตัวจริง ให้บริการโดรนด้านการเกษตร และชีวภัณฑ์ หวังปั้นต้นแบบเกษตร 4.0 เสริมด้วยมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ช่วยสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการ และ เกษตรกร กล้าเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ด้วยสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยทำให้มีความได้เปรียบทางด้านเกษตรกรรม โดยที่ผ่านมาทั่วโลกได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดข้อจำกัดทางการเพาะปลูกในพื้นที่ ที่ยากแก่การทำการเกษตรได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากเกษตรกรไทยไม่ปรับตัวยังยึดการทำเกษตรแบบดั่งเดิม หรือ ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิต หรือ ควบคุมผลิตผลได้ ก็อาจถูกผลกระทบจากคู่แข่งทางการค้า ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรของไทยลดได้ และด้วยบทบาทของดีป้าคือการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับทุกบริบท จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและได้หามาตรการในการสนับสนุนในหลายมิติ โดยเฉพาะมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ที่เกิดจากความตั้งใจของภาครัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกประเภทตลอดจนเกษตรกรได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการบริหารจัดการธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น โดยคูปองดิจิทัลนี้เป็นตัวส่งเสริมจากภาครัฐให้ผู้ประกอบการในการแบกรับความเสี่ยงเพื่อการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ดิจิทัลของเกษตรกรและผู้ประกอบการ

“หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนกับดีป้า (Digital Provider) คือ บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ รวมถึงการให้บริการ Big Data เพื่อพื้นที่นาข้าวเพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ประเมินผลผลิตได้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต ทั้งในด้านแรงงานที่ใช้โดรนในการรดน้ำ หรือ พ่นยาฆ่าแมลงแทนคน ตลอดจนใช้โดรนบินตรวจสอบพื้นไร่ในมุมสูง เพื่อนำไปสู่การควบคุมการเจริญเติบโตของผลผลิตเพื่อลดการสูญเสียของพืชไร่ของเกษตกร” ผอ.ดีป้า กล่าว

ด้าน นายธีรพงษ์ กาญจนกันติกุล บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด กล่าวว่า บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นบริษัท Startup ด้านการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน มาใช้งานแบบครบวงจร เช่น ด้านการเกษตรความแม่นยำสูง การขนส่งทางอากาศแบบอัจฉริยะ โดยมีประสบการณ์ด้า อากาศยานขนาดเล็ก และระบบอากาศยานไร้คนขับ ตลอดจนระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ Software ด้าน UAV กว่า 14 ปี ให้บริการโดรนด้านการเกษตร ประกอบไปด้วย โดรนสำหรับฉีดพ่นสารเหลวแบบต่างๆ โดรนหว่านเมล็ดพืช โดรนหว่านข้าว โดรนหว่านปุ๋ยชนิดเม็ด และโดรนสำรวจสุขภาพพืชด้วยกล้อง Multispectral

นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์สุขภาพพืชด้วยโดรน และเครื่องมือวัดทางการเกษตร บริการระบบสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ เก็บค่าสภาพอากาศแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ทิศทางลม ความกดอากาศ และอื่นๆ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลวิเคราะห์การดูแลพืช พร้อมระบบ Software และ Cloud Server สำหรับการใช้งาน รวมถึงบริการโปรแกรมบริหารจัดการด้านการเกษตรครบวงจร แบบฟาร์มอัจริยะ และบริการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศด้วยโดรน โดยโมเดลธุรกิจของ ‘เทวดา คอร์ป’จะเป็นแพลตฟอร์มการดูแลข้าวที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนเท่าเดิม ซึ่งเหมาะกับเกษตรแปลงใหญ่ในหลายๆชุมชน ที่มีพื้นที่ 50 ไร่ขึ้นไป โดยบริษัทตั้งศูนย์บริการ หรือให้เกษตรกรเป็นเจ้าของศูนย์ โดยบริษัทจะถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนอุปกรณ์ เทคโนโลยีทุกอย่างเพื่อให้บริหารจัดการชุมชนได้เอง และอีกส่วนหนึ่งสร้างตลาดให้เกษตรกรด้วย

“ซึ่งการที่ เทวดา คอร์ป ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการดิจิทัลกับดีป้า เป็นความร่วมมือกับภาครัฐที่มีส่วนทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และด้วยมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation voucher) ที่เป็นตัวหลักที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเริ่มต้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของเกษตรกร และ ผู้ประกอบการ ได้เป็นอย่างมาก” นายธีรพงค์ กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags: