โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่รุ่นที่ 1 (RE-Junior by NIDA)

โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่รุ่นที่ 1 (RE-Junior by NIDA)
26 กรกฎาคม 2562
5956

 

โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่รุ่นที่ 1 (RE-Junior by NIDA) โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบผลสำเร็จและสร้างเครือข่ายในวงการอสังหาริมทรัพย์ การันตีจากหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพรุ่นที่ 1 (RE-Pro) โดยตลอดหลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปเป็นแนวทางและต่อยอดการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรและคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !

ด้วยหลักสูตรการเรียน 60 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร

คุณกีรติ ตั้งก้องเกียรติ

โทรศัพท์ : 080-588-8069

Official LINE: @reprobynida

อีเมล์: [email protected]

สมัครเรียน: https://docs.google.com/forms/d/1HgpS3RWUjwaRFmkGL8xSDM-y-z5n6nqojnZ8bRwVbj0

 

 

แชร์ข่าว :
Tags: