ดีป้า ตั้งศูนย์ DOSS ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ขยายพื้นที่ให้บริการดิจิทัลใจกลางเมือง ตอบโจทย์วิถีการทำงานคนรุ่นใหม่

ดีป้า ตั้งศูนย์ DOSS ตึกทรู ดิจิทัล พาร์ค ขยายพื้นที่ให้บริการดิจิทัลใจกลางเมือง ตอบโจทย์วิถีการทำงานคนรุ่นใหม่
11 กรกฎาคม 2562
2516

 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดตั้งศูนย์บริการดิจิทัลครบวงจร Digital One Stop Service (DOSS) ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ขยายพื้นที่บริการด้านดิจิทัลครอบคลุมแหล่งระบบนิเวศในการพัฒนาเทคโนโลยี สอดรับพันธกิจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและการให้บริการอย่างทั่วถึง

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานของดีป้าได้ขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีให้ทั่วถึง โดยการตั้งสำนักงานดีป้าสาขาและศูนย์บริการดิจิทัลครบวงจร หรือ Digital One Stop Service (DOSS) ทั่วประเทศ รวม 7 สาขา ได้แก่ สาขาภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่, สาขาภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดพิษณุโลก, สาขาภาคอีสานตอนกลาง ที่จังหวัดขอนแก่น, สาขาภาคอีสานตอนล่าง ที่จังหวัดอุบลราชธานี, สาขาภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี, สาขาภาคใต้ตอนบน ที่จังหวัดภูเก็ต และ สาขาภาคใต้ตอนล่าง ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งแต่ละสาขาเป็นผู้ดูแลพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการย้ายสำนักงานดีป้ามายังใจกลางเมือง บนถนนลาดพร้าว ก็ทำให้บริการจากภาครัฐได้ เข้าใกล้ประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่มาตั้งศูนย์ DOSS ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค แห่งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เข้าถึงแหล่งพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยดีป้า จะมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการต่อยอดธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการด้วยมาตรการต่าง ๆ ของดีป้าได้อย่างตรงจุดและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ในด้านความพร้อมของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีสิ่งอำนวยความสะดวก การเดินทางไม่ยุ่งยาก และบรรยากาศโดยรอบเหมาะสมกับการทำงานยุคดิจิทัล ทำให้สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ได้เข้ามาคิดค้น เชื่อมโยงเครือข่าย และสร้างโอกาสใหม่ได้จากที่นี่ อีกทั้งการบริการให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลจากดีป้า ในด้านการพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมถึงแนะนำมาตรการสนับสนุนส่งเสริม และสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐ ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทย ตลอดจนการลงทุนด้านดิจิทัลในประเทศไทยของผู้ประกอบการต่างชาติ จะเป็นส่วนเติมเต็มให้เกิดระบบนิเวศของอุตสาหกรรมดิจิทัลครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์ DOSS ของดีป้า ตั้งอยู่ชั้น 7 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันทำการ

"ดีป้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความตั้งใจให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั่วถึง และยั่งยืน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน โดยการเดินหน้าตั้งศูนย์ DOSS ให้ครอบคลุมทั้งประเทศนั้น จะเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้น และสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป" ผอ.ดีป้า กล่าวเสริม

แชร์ข่าว :
Tags: