ประกันสังคม“มาตรา40” ช่วยอาชีพอิสระมีหลักประกัน

ประกันสังคม“มาตรา40” ช่วยอาชีพอิสระมีหลักประกัน
8 กรกฎาคม 2562
8910

 

ปี 2542 สามีของ “สิรีรัตน์ แย้มยงชล”ทำงานบริษัท เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 กระทั่งปี 2560 ออกจากงานมาประกอบอาชีพอิสระเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่ และสานต่อการเป็นผู้ประกันตนด้วยความสมัครใจ ตามมาตรา 40 เนื่องจากเห็นความสำคัญว่าจะช่วยให้ชีวิตมีหลักประกัน กระทั่งสามีเสียชีวิต ช่วงต้นปี 2562 สิรีรัตน์ ลูกสาว 2 คนและมารดาของสามี รวม 4 คน จึงได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40

สิรีรัตน์ เล่าว่าก่อนหน้านั้นสามีทำงานขับรถแท็กซี่ เป็นสมาชิกสมาคมแท็กซี่ ได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงา่นประกันสังคม เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทำให้มีความสนใจและตั้งใจจะส่งเงินสมทบ หลังจากออกจากงาน เมื่อสามีเสียชีวิต จึงได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิ โดยได้ค่าทำศพ 40,000 บาท และได้เงินชราภาพเป็นเงินรวม 90,000 บาท โดยมีผู้มีสิทธิรับ 4 คน

“สามีให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ประกันตน เพราะตอนที่ยังทำงานบริษัทเห็นว่าการมีประกันสังคม ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงระดับหนึ่ง จึงเห็นประโยชน์ว่าจะทำให้มีเงินสะสมไว้ใช้ยามแก่เฒ่า และมีสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ”นางสิรีรัตน์กล่าว

ปัจจุบัน สิรีรัตน์ ทำงานเป็นแม่บ้าน บริษัทที่ทำงานยังหักสมทบส่งมาตรา 33 อยู่ หากในอนาคตไม่ได้มีบริษัทแล้ว ก็ตั้งใจจะส่งประกันสังคมมาตรา 40 เดือนละ 100 บาทเช่นกัน

สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 40 นั้นจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 มีสัญชาติไทย ชนกลุ่มน้อยที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7 มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม กรณีเป็นผู้พิการจะต้องเป็นผู้รับรู้สิทธิประกันสังคม

ปัจจุบันสามารถเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 40 โดยมีให้ 3 ทางเลือก ประกอบด้วย ทางเลือก 1 ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่

ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย ทางเลือก 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเป็น 4 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ(รับบำเหน็จ) และทางเลือก 3 ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเป็น 5 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ(รับบำเหน็จ)และสงเคราะห์บุตร

แชร์ข่าว :
Tags: