ห่างไกล โรคหัวใจ ป้องกันได้ด้วยตนเอง

ห่างไกล โรคหัวใจ ป้องกันได้ด้วยตนเอง
13 มิถุนายน 2562
4089

 

โรคหัวใจ เป็นโรคกลุ่มหนึ่งที่พบบ่อยในประเทศไทย และผู้ป่วยโรคหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหารประเภทที่มีไขมันสูง อาหารหวาน อาหารเค็ม การสูบหรือสูดดมควันบุหรี่ เป็นต้น

นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะทางหัตถการปฏิบัติและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย และส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งก็จะเห็นได้ชัดในเรื่องของการรับประทานอาหารในแบบผิดๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมา จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเป็นโรคหัวใจ

โรคหัวใจและหลอดเลือด แบ่งย่อยได้หลายกลุ่ม อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้น โดยปัจจัยเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจมีหลายกรณี เช่น เพศ เพศชายจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจได้มากกว่าเพศหญิง อายุที่มากขึ้น เมื่อเข้าสู่เลข 4 ยิ่งมีความเสี่ยงเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบ และกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ โดยเฉพาะเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อย การสูบบุหรี่ สารพิษหลายชนิดในบุหรี่ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจมีความผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมให้เป็นปกติ จะทำให้หลอดเลือดแดงแข็งและหนาขึ้น ภาวะอ้วนและโรคเบาหวาน น้ำหนักตัวมากและการมีน้ำตาลในเลือดที่มากกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เกลือ น้ำตาล หรืออาหารที่มีคลอเรสเตอรอลสูง ส่งผลให้เลือดส่งไปเลี้ยงหัวใจได้ยาก ไม่ออกกำลังกาย ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และโรคอื่นๆ ตามมา รวมถึงความเครียด ความเครียดที่ไม่ได้รับการผ่อนคลาย มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้สูงเช่นกัน              

นอกจากที่เรารู้แล้วว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจมีอะไรบ้าง เราก็ต้องป้องกันแต่เนิ่นๆ เพื่อห่างไกลจากโรคหัวใจ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ปรึกษาแพทย์เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และไขมันในเลือด งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีควันบุหรี่ ดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพใจให้ดี เพื่อให้   ผ่อนคลาย ไม่เครียด ที่สำคัญอย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ อีกทั้งสามารถดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการรถ Mobile ICU เพื่อรองรับป่วยฉุกเฉิน สายด่วนศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ โทร. 081-8703538-4

นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

เฉพาะทางหัตถการปฏิบัติและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ห้องปฏิบัติการเครื่องฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab)

รถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Mobile ICU.

(ภาพประกอบบทความ)

แชร์ข่าว :
Tags: