หนังตาหย่อน.. ปัญหาที่แก้ไขได้โดยจักษุแพทย์

หนังตาหย่อน.. ปัญหาที่แก้ไขได้โดยจักษุแพทย์
12 เมษายน 2562
1654
 

ตา เป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญในร่างกาย เพราะทำให้เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ แต่ในทางกลับกัน ตา กลับไม่ค่อยได้รับการดูแลจากเจ้าของดวงตาสักเท่าไร ทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น สายตาสั้น หรือกรณีประสิทธิภาพการมองเห็นของคนเรานั้นเมื่ออายุยิ่งมากก็จะเปลี่ยนไป รวมถึงปัญหาหนังตาหย่อนที่พบมากในวัยผู้สูงอายุ หรือจากพันธุกรรม ปัญหาเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการมองเห็น และบุคลิกภาพ ทำให้เราดูเหมือนคนง่วงนอน ดูเหนื่อยล้า ซึ่งปัจจุบันได้มีวิธีการผ่าตัดศัลยกรรม พร้อมแก้ไขให้ใบหน้าเรานั้นดูดีอยู่ตลอดเวลา

พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์ จักษุแพทย์ เฉพาะทางโรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าว่า ตคนเรากระพริบอยู่ตลอดเวลา จึงเคลื่อนไหวมากกว่าผิวหนังบริเวณอื่น อีกทั้งเป็นผิวหนังที่สัมผัสสิ่งแวดล้อม แดด ลม ฝุ่น อยู่ตลอดเวลา และยังมีเครื่องสำอางสารเคมีต่างๆ ที่ใช้กันบริเวณรอบดวงตา อายุที่มากขึ้น ความเสื่อมทางกายวิภาคของผิวหนังบริเวณเปลือกตาที่เป็นไปตามธรรมชาติ กาลเวลา ตามอายุ ตามพันธุกรรม เชื้อชาติ สุขภาพของร่างกาย อาหารที่รับประทาน ทั้งหมดจึงเป็นปัจจัยทำให้เกิดภาวะหนังตาบนยืดมากเสมือนหนึ่งหนังบริเวณนี้มีมากเกินไป จึงเกิดการหย่อน การยาน ร่วมกับไขมันหลังลูกตาปูดออกมาด้วย จึงทำให้เกิดปัญหาหนังตาหย่อน

ในส่วนของการรักษา ต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัดตกแต่งหนังตา อาจจะทำเพื่อความสวยงาม ดูดี มากกว่าทำเพื่อการรักษา ทั้งนี้ การผ่าตัดนิยมทำกันมากด้วยเหตุที่ว่า ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้วัสดุแปลกปลอมอะไรมาเสริม และมักจะได้ผลดี คือ หน้าตาดูดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตามนุษย์ซับซ้อนพอจำเป็นให้มีการใส่ใจและการดูแล นอกเหนือจากที่ทำโดยแพทย์ทั่วไป  ผู้ชำนาญในเรื่องตา หรือผู้มีวิชาชีพดูแลตา จะทำหน้าที่ต่างๆ กันในประเทศต่างๆ และอาจมีสิ่งที่ทำเหลื่อมกันเมื่อดูแลคนไข้ เช่น ทั้งจักษุแพทย์และนักตรวจปรับสายตา (optometrist) สามารถวินิจฉัยโรคตาและวัดสายตาเพื่อทำแว่นตา แต่ปกติแล้ว จักษุแพทย์มีใบอนุญาตให้ผ่าตัดและปฏิบัติการที่ซับซ้อนอื่นๆ เพื่อรักษาโรค

ปัจจุบัน ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญประสบการณ์สูง ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการที่เกี่ยวกับดวงตา ด้วยเครื่องมือทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้วยกล้อง พร้อมทั้งมีแพ็กเกจ การผ่าตัดแก้ไขหนังตาหย่อน

พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์ จักษุแพทย์

ภาพประกอบบทความ

แชร์ข่าว :
Tags: