พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์นำทัพสมาชิกพรรคประชานิยมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้

พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์นำทัพสมาชิกพรรคประชานิยมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้
23 กุมภาพันธ์ 2562
3596

 

พรรคประชานิยม เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยไม่มีอดีต ส.ส. หรืออดีตนักการเมืองแม้แต่คนเดียว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน ด้วยนโยบายรัฐสวัสดิการ และพรรคประชานิยมได้ส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต จำนวน 319 เขต และผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 111 คน ทั้งนี้พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์หัวหน้าพรรค ได้นำเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

มีนโยบายหลัก คือ ประชาชน ต้องมาก่อน เป็นพรรคการเมืองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน นำเสนอนโยบายรัฐสวัสดิการ เรียนฟรี 18 ปี อนุบาลถึงปริญญาตรี รักษาพยาบาลประชาชนทุกคนฟรีแบบมีคุณภาพ เพื่อสร้างให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทำงานเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถมีเงินรายได้ชำระภาษีให้กับรัฐบาลในอนาคต เพื่อนำไปพัฒนาประเทศได้ และมีนโยบายลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และจ้างแรงงานไทยเพิ่ม ปรับปรุงสวัสดิการให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันของประชาชนทุกกลุ่ม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ไขปัญหา “รวยกระจุก จนกระจาย” ซึ่งประกอบด้วยนโยบายที่สำคัญด้านต่างๆ คือ

 การพัฒนาเศรษฐกิจ-มุ่งเสริมสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับประชาชนทุกอาชีพ ให้สวัสดิการทุกอาชีพอย่างเท่าเทียม เน้นการสร้างรายได้จากการค้าขายและร่วมธุรกิจกับต่างชาติ

ลดความยากจน-ให้โอกาส ให้อาชีพ ให้ที่ทำกิน ให้ที่อยู่อาศัยแก่คนยากจน ลดความแตกต่างและช่องว่างทางสังคมระหว่างคนจนกับคนรวย สนับสนุนให้รัฐบาลหยุดการสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชน ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และมีเงินรายได้ยังไม่เพียงพอเลี้ยงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 Link : https://www.facebook.com/prachaniyomparty/

แชร์ข่าว :
Tags: