บีโอไอส่งเสริมการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนใต้ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

บีโอไอส่งเสริมการลงทุน 3 จังหวัดชายแดนใต้ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
9 พฤศจิกายน 2561
2210

มาตรการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่พื้นที่ 3 อำเภอ ใน 3 จังหวัดทางใต้ คือ

1.อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

2.อ.เบตง จ.ยะลา 

3.อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอจึงจัดมาตรการพิเศษสำหรับ 3 พื้นที่นี้โดยเฉพาะ โดยให้สิทธิประโยชน์บีโอไอแก่ “ทั้ง” โครงการเดิมและโครงการใหม่โดยที่

- โครงการเดิม *ไม่จำเป็นต้องลงทุนอยู่ใน 3 อำเภอ ใน 3 จังหวัด*

- แต่โครงการลงทุนใหม่ *จำเป็นต้องลงทุนใน 3 อำเภอ ใน 3 จังหวัด*

 

ขอเพียงเป็นการลงทุนที่เข้าข่ายให้การส่งเสริม ซึ่งมีกว่า 300 กิจการ และยังลดหย่อนเงื่อนไขบางประการลง เช่น ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5 แสนบาท จากเกณฑ์ปกติ 1 ล้านบาท อนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการได้ เป็นต้น 

ซึ่งเป็นมาตรการที่ให้สิทธิพิเศษมากกว่ามาตรการทั่วไป

ท่านที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

รายละเอียดมาตรการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

https://www.boi.go.th/upload/content/sez_policy_5bb720ee3b1bc.pdf

 

รายละเอียดประเภทกิจการ (หน้า 27–91)

https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_2018_TH_5ae963f9f13e7.pdf

 

นอกจากเรื่องสิทธิประโยชน์จากบีโอไอแล้ว เรื่องกำลังคนในพื้นที่ก็สำคัญเช่นกัน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานี ยะลา นราธิวาส”ขึ้นหากบริษัทต้องการอัตรากำลังคนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ “ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนปัตตานี ยะลา นราธิวาส” ได้ที่

1.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

โทรศัพท์073420261

อีเมล salisabillson@gmail.com

2.วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา                                            

โทรศัพท์0875662840      

อีเมล secyala@gmail.com       

       

3.วิทยาลัยการอาชีพ สุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ 084967385

อีเมล sec_kolok@hotmail.com

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับboi