เปิดวิธีเลือกซื้อบ้านอย่างไร น้ำไม่ท่วม!!

เปิดวิธีเลือกซื้อบ้านอย่างไร น้ำไม่ท่วม!!

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น แนะวิธีเลือกซื้อบ้านอย่างไร น้ำไม่ท่วม!! ระบุโครงการได้รับใบอนุญาตจัดสรรลูกบ้านจะได้รับการดูแลตามกฏหมายพร้อมดูสภาพแวดล้อมไม่ใช่แค่สวย

ไม่ใช่แค่กรุงเทพฯเท่านั้นที่ประสบปัญหาน้ำน้ำท่วม จ.ขอนแก่น ก็มีพื้นที่น้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันจากเพจ สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

"ชาญณรงค์ บุริสตระกูล "ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่นอกตัวเมืองใกล้แหล่งน้ำ แต่ปกติในเมืองไม่ค่อยท่วม  มักเกิดเฉพาะบางแห่งที่เกิดปัญหาช่วงฝนตกหลัก เป็นทางน้ำผ่าน รอระบาย ถ้าอยู่ในชุมชนระบบระบายน้ำเก่าอาจจะระบายน้ำได้ไม่ดีพอ 

โดยหลักการ ถ้าโครงการไหนขออนุญาตจัดสรร คณะกรรมการตรวจสอบจะเข้มงวดมาก เช่น การระบายน้ำ เรื่องถมสูง ขนาดท่อฯลฯ ฉะนั้นเวลาที่คนเลือกซื้อบ้าน ควรศึกษาข้อมูลดังนี้

 โซนผังเมือง : โซนสีต่างๆ ที่ปรากฎในผังเมืองเป็นตัวบ่งชี้ว่า กําหนดแนวทางการใช้พื้นที่ดินแต่ละเขตเป็นอย่างไร มีการใช้งานในลักษณะใดบ้าง เช่น พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

แหล่งน้ำธรรมชาติ :  บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำคู คลองจะมีความเสี่ยงจากน้ำมากเช่นกัน

 ความสูงต่ำของที่ดิน :  หากเลือกที่ดินสําหรับปลูกบ้าน ในพื้นที่ที่มีระดับสูงกว่าจะมีความเสี่ยงจาก น้ำน้อยกว่า สําหรับข้อมูลส่วนนี้สามารถแสดงให้เข้าใจง่ายด้วยภาพตัดขวางแสดงระดับถนนภายนอกโครงการเข้าสู่ถนนซอยภายในจนถึงระดับความสูงของที่ดินแต่ละแปลง และระดับพื้นชั้นล่างของบ้านแต่ละหลัง

เปิดวิธีเลือกซื้อบ้านอย่างไร น้ำไม่ท่วม!!

 เส้นทางน้ำไหล : การเลือกตําแหน่งในการปลูกสร้างบ้านเรือนต้องไม่ขวางทางที่น้ำไหลผ่าน เพราะแรงของน้ำนั้นมีพลังทําให้ถนนขาดได้ ดังนั้น ก่อนจะสร้างบ้านหรือซื้อที่ดินต้องลองสังเกตว่าเมื่อฝนตกลงมาแล้ว เส้นทางการไหลของน้ำฝนได้ผ่านแนวที่ดินของเราหรือไม่ หากน้ำไหลผ่านให้ควรหลีกเลี่ยง

โครงการได้รับใบอนุญาตจัดสรร  : ข้อมูลนี้เป็นประเด็นสําคัญที่ลูกค้าควรสอบถาม เพื่อความมั่นใจจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย ซึ่งในโครงการควรมีการเตรียมการรองรับเหตุน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อาทิ การจัดเตรียมพื้นที่หน่วงน้ำ การจัดทําเขื่อนหรือคันกั้นน้ำในโครงการ รูปแบบการระบายน้ำในโครงการ ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อการอพยพหนีน้ำ ในกรณีวิกฤต ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะมีระดับมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงกับระดับน้ำท่วมว่ามากเพียงใด

"เวลาที่ตัดสินใจซื้อต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ใช่ดูแค่ว่า สวยอย่างเดียวซึ่งเป็นหลักการที่ใช้ได้ทั่วประเทศ ที่ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ น้ำเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ "

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นก็ต้องแยกแยะให้ชัดว่า เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือคามผิดพลาดของคน ซึ่งมีหลายส่วนมาประกอบกัน ทั้งส่วนในโครงการ ส่วนนอกโครงการ  ที่มีการก่อสร้างจากภาครัฐ หรือในพื้นที่ใกล้เคียงต้องช่วยกันดูและหาทางแก้ปัญหา เพราะบางสถานการณ์เกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัว

นายชาญณรงค์  กล่าวว่า ในปีนี้ตลาดอสังหาฯขอนแก่นขยายตัวคึกคักมาก โดยเฉพาะโครงการขนาดเล็กที่พัฒนาโครงการในรูปแบบของ “จัดสรรจิ๋ว”เกิดขึ้นจำนวนมากเพื่อเลี่ยงการขออนุญาติจัดสรรตามที่กฎหมายกำหนดนั้นต้องใช้เงินลงทุนที่มากขึ้น  ซึ่งคนที่ซื้อบ้านลักษณะนี้จะไม่ได้รับมาตรการดูแลหรือคุ้มครองผู้บริโภคเหมือนหมู่บ้านจัดสรรคที่ของอนุญาต ทั้งที่ราคาขายไม่แตกต่างกัน แต่ทุนต้นต่างกัน ดังนั้น คนซื้อบ้านควรศึกษาและให้ความสำคัญกับการเลือกบ้านแบบจัดสรร มากกว่า เพราะจะได้รับการคุ้มครองทางกฏหมาย