FTSE 100 TSEC Nikkei 225
7509.83 10806.36 22420.08
up +0.22% up +0.12% up +1.86%
สกุลเงินValueสกุลเงินValue
USD30.7396EUR33.9881
JPY28.6287HKD3.9483
CNY4.3787SGD22.4813
96.5%รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง21,600.00 21,700.00
ทองรูปพรรณ21,208.84 22,200.00
แก๊สโซฮอล์ 9527.65ดีเซล26.09
แก๊สโซฮอล์ 9127.38เบนซิน 91 
แก๊สโซฮอล์ E8520.04เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล์ E2024.64  

สมัครสมาชิก ส่งข่าวประชาสัมพันธ์กับกรุงเทพธุรกิจ

ข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ [กรอบสีแดงจำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน]

อีเมล์ :

รหัสผ่าน :

ยืนยันรหัสผ่าน :

ข้อมูลสมาชิก [กรอบสีแดงจำเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน]

ชื่อ-นามสกุล :

ตำแหน่ง :

บริษัท :

ประเภทธุรกิจ :

ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ :

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัคร
  1. ข้อตกลง : เว็บไซต์ bangkokbiznews.com (เว็บไซต์) เป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ผู้ที่เข้ามาใช้งาน (ผู้ใช้บริการ) โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้
  2. นิยามของบริการ : เว็บไซต์ bangkokbiznews.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันไป ข้อมูลที่ให้บริการบนเว็บไซต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของหนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ผู้ใช้บริการที่ต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจะต้องอ้างอิงและระบุแหล่งที่มาด้วย นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และปฏิทินข่าว
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว : หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เราจึงมีโนบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ กรุณาอ่านทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ จะต้องเก็บข้อมูลในส่วนของ ชื่อ และ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับ ทั้งนี้สมาชิกแต่ละท่านจะยอมรับผิดชอบกับการกระทำต่าง ๆ ภายใต้บัญชีของท่าน
  4. ลิงค์ (Link): ลิงค์บางลิงค์ในเว็บไซต์จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเว็บไซต์ ซึ่งเราจัดลิงค์เหล่านี้ให้คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงค์ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ที่เป็นลิงค์แต่อย่างใด คุณต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าวเอง
  5. การสละสิทธิและการยกเว้นความเสียหาย : หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ไม่มีความรับผิดต่อคุณและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บเว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว และเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้อนุญาต หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บเว็บไซต์หรือที่ได้จากการที่คุณเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเตอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงค์จากเว็บเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงแม้ว่า หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จะได้รับแจ้งถึงรับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จะไม่จำกัดความรับผิดอันเนื่องมาจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลในทางที่ไม่สุจริตโดย หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เองหรือในกรณีที่เกิดการเสียชีวิต หรือความเสียหายส่วนตัวอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อโดยตรงของ หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เท่านั้น หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จะใช้ทักษะและความเอาใจใส่ตามสมควรในการจัดทำเว็บไซต์นี้แต่จะไม่รับรองความถูกต้องของเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา หรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์แต่ประการใด หนังสือกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ไม่รับประกันว่าการทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือไร้ความผิดพลาด