FTSE 100 Nasdaq Hang Seng
7509.83 6727.6694 28594.06
up +0.22% up +0.4285% up +1.23%
สกุลเงินValueสกุลเงินValue
USD32.2042EUR36.1289
JPY29.1103HKD4.1242
CNY4.8099SGD23.7739
96.5%รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง19,800.00 19,900.00
ทองรูปพรรณ19,450.28 20,400.00
แก๊สโซฮอล์ 9527.05ดีเซล25.79
แก๊สโซฮอล์ 9126.78เบนซิน 91 
แก๊สโซฮอล์ E8519.69เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล์ E2024.04  

เข้าสู่ระบบ

ระะบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์