หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  จัดสนทนาธรรมพิเศษออนไลน์

22 กรกฎาคม 2564
74

ในวันอาสาฬหบูชา "ก่อนวงล้อ ... จะหมุนไป"วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

 

วาระนี้อยากชวนทุกท่านมาร่วมพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะ  ในยุคสมัยนี้ที่มีหลายเหตุปัจจัย ทั้งอุปสรรคและเอื้อโอกาส เราจะหมุนวงล้อธรรมกันต่อได้อย่างไรอีก ? ...พบ ๓ ผู้ร่วมสนทนา ที่น่าจะมีมุมมองมาแลกเปลี่ยนกันได้อย่างน่าสนใจ พระครูสิริธรรมมาภิรัต วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช นักธรรมชั้นเอกเปรียญธรรม ๕ ประโยคปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศน.ด.) ท่านบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นเณรและศรัทธาในพระศาสนามาต่อเนื่อง ทุกวันนี้เป็น รองอธิการ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

         

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ที่เข้าเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ ๑ และได้รับเหรียญทองทางด้านวิชาการ ๔ เหรียญ  ด้านช่วยเหลือกิจกรรมดีอีก ๑ เหรียญ ได้รับพระราชทานทุนภูมิพลตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในวัยเพียง ๑๘ ปีเศษ  จากนั้นได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์  ด้วยวัยเพียงแค่ ๒๔ ปี โดยได้ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องการเปิดเสรีทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Financial Liberization in Southeast Asia) กับดไวต์ เพอร์คินส์                                                                                        

ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญฯ ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องธรรมะ ศิลปะ โบราณคดี และ ลูกปัด

 

ติดตามรับชมรายการสด อาสาฬหบูชา ออนไลน์ ตลอดทั้งวัน ได้ทาง

Youtube Live : ญาณเวศก์ ออนไลน์

https://www.youtube.com/channel/UCYwstPJl49cZQ7cEa_S-yhw

Facebook Live : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

https://www.facebook.com/buddhadasaarchives/

Facebook Live : กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ

https://www.facebook.com/activitiessuanmokkhbkk

Zoom Meeting ID : 865 9089 0307 Passcode : 123456

https://us02web.zoom.us/j/86590890307...

(หมายเหตุ ทุกกิจกรรมไม่ต้องลงทะเบียน กิจกรรมใน Zoom เข้าร่วมได้เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. และ ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.)

Tag #อาสาฬหบูชา #วัดญาณเวศกวัน #สวนโมกข์กรุงเทพ #ธรรมะ

  • 1/1
แชร์ข่าว :
Tags: