ไลน์ ทรานสปอร์ต ออกกฎเข้ม ให้ขับรถเว้นระยะห่างระหว่างคัน สร้างมาตรฐานความปลอดภัย

20 กรกฎาคม 2564
22

เพื่อสร้างความปลอดภัย และเพื่อให้การบริหารจัดการเดินรถขนส่งใน อ.บางสะพาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ

 

SVL Group โดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ขนส่งทางบก นำทัพโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ ออกระเบียบปฏิบัติเข้มข้นเรื่องการขับรถขนส่งสินค้าในชุมชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ด้วยการกำหนดให้รถบรรทุกสินค้าในชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพานทุกคัน ต้องเว้นระยะห่างระหว่างคัน 50 เมตร เพื่อสร้างความปลอดภัย และเพื่อให้การบริหารจัดการเดินรถขนส่งใน อ.บางสะพาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ โดยมีทีมรถตรวจการออกวิ่งตรวจตราอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ “ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจชุมชน”

แชร์ข่าว :
Tags: