ทีเซลส์ ร่วมกับ 365 โซลูชั่นส์ จัดสัมมนาออนไลน์

8 มิถุนายน 2564
40

สัมมนาออนไลน์Business Forum: How to Invest in Covid-19 Situation? วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00–15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

 

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ บริษัท 365 โซลูชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ Business Forum: How to Invest in Covid-19 Situation? วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.0015.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting พบกับวิทยากรมืออาชีพที่มีความรู้และประสบการณ์ อาทิ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูล นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน, ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล Nabsolute บริษัทสตาร์ทอัพจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภญ.วันทณีย์ เสนาคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันเวนเชอร์ จำกัด สติ๊กเกอร์หัวหอม สูตรป้องกันไวรัส ที่จะมาวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในยุคโควิด-19 วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสถานการณ์โควิด -19 และแนวคิดการเกิดผลิตภัณฑ์ โอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19 ระบาด รวมถึงทิศทางในอนาคตด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการลงทุน ดำเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ และคุณทวีรัตน์ จิรดิลก 

  • สนใจลงทะเบียนร่วมงานฟรี : ผ่าน QR CODE
  • หรือ คลิกลงทะเบียนร่วมงานฟรี : https://bit.ly/3fF42fu
  • สอบถามเพิ่มเติม : tcelsforum2021@gmail.com
  • Click: https://youtu.be/cNyW6EQcty4
แชร์ข่าว :
Tags: