ทีเซลส์จับมือมหิดล จัดอบรมออนไลน์ Webinar on Usability for Medical Device

8 มิถุนายน 2564
221

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง จับมือร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ Webinar on Usability for Medical Device ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting

Webinar on Usability for Medical Device ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของ Usability Engineering ในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้พัฒนาภายในประเทศจากหน่วยงานวิจัยภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้        มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติกับการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น

  • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 มิถุนายน 2564 (ในเวลาราชการ)
  • ลงทะเบียนได้ที่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) : https://forms.office.com/r/mds4duRkCV
  • รีบจองสิทธิลงทะเบียน รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น
  • สอบถามรายละเอียด : [email protected]
แชร์ข่าว :
Tags: