สยามดนตรียามาฮ่า จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

16 เมษายน 2564
40

สยามดนตรียามาฮ่า จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ยกระดับการศึกษาไทยเชิงบูรณาการกับการทำงาน

 

ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ (คนซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ (คนขวา) อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ สยามดนตรียามาฮ่า เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์วิชาการวิชาชีพ อีกทั้ง ยังสร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความต้องการขององค์กรธุรกิจและตลาดแรงงานไทย

 

แชร์ข่าว :
Tags: