ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร จากการปรับเปลี่ยนตารางบิน

6 เมษายน 2564
38

มอบบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาทเพิ่มเติมให้แก่ผู้โดยสารทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเวลาบินที่ล่าช้าระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2564

 

 สายการบินไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนตารางบิน ชี้แจงพร้อมขออภัยผู้โดยสารกับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงความใส่ใจดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ด้วยมาตรการดูแลผู้โดยสารที่มากกว่านโยบายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยนอกเหนือจากการชดเชยตามข้อกำหนดแล้วนั้น ยังได้ทำการมอบบัตรกำนัลมูลค่า 300 บาทเพิ่มเติมให้แก่ผู้โดยสารทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเวลาบินที่ล่าช้าจากกำหนดการเดิมเป็นเวลา 1 ชั่วโมงขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2564 โดยบัตรกำนัลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุในหมายเลขการสำรองที่นั่งของผู้โดยสารภายในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่สายการบินฯ มอบแก่ผู้โดยสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการชดเชยตามข้อกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดหาอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร การเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การคืนเงินเต็มจำนวน และการจัดหาที่พัก (ในกรณีที่จำเป็น) ซึ่งสายการบินฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้โดยสารแล้วอย่างเต็มที่

 

นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่มีช่วงเวลาเดินทางระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2564 สามารถติดต่อสายการบินฯ ได้โดยกรอกรายละเอียดผ่านแบบฟอร์ม ที่ http://bit.ly/3sBuET0 เพื่อรับบัตรกำนัลในการเก็บรกษาวงเงิน (ซึ่งบัตรกำนัลจะมีมูลค่าสูงกว่าราคาบัตรโดยสาร) เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรกำนัลดังกล่าวในการสำรองที่นั่งได้ด้วยตัวเอง เมื่อผู้โดยสารได้รับรายละเอียดและการยืนยันข้อมูลที่กรอกผ่านแบบฟอร์มแล้ว บัตรกำนัลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของผู้โดยสารภายใน 14 วันหลังจากได้รับข้อมูล

 

ผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อสายการบินฯ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ การเก็บรักษาวงเงินเครดิต หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสายการบินฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่สายการบินฯ จัดให้แก่ผู้โดยสาร ดังต่อไปนี้

  1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่http://bit.ly/3sBuET0 (ช่องทางที่แนะนำ)
  2. ติดต่อผ่านอีเมล ที่[email protected]
  3. ติดต่อผ่านไลน์ ที่@ThaiVietjet
  4. ติดต่อผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติ(chatbot) ที่ www.vietjetair.com

 

สายการบินฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางบิน มา ณ โอกาสนี้

 

ในขณะนี้ ทางสายการบินฯ ได้เร่งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่หลากหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ได้แก่ การใช้อุปกรณ์เช็คอินแบบพกพา เพื่อเพิ่มตัวเลือกช่องทางการเช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน การปรับปรุงระบบเช็คอินออนไลน์ การใช้ระบบตอบกลับอัตโนมัติ 'Amy AI Chatbot' เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร รวมทั้งการเตรียมขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนรับมอบอากาศยานใหม่เข้าสู่ฝูงบินเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสาร

 

สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อให้เที่ยวบินทำการบินตามกำหนดตารางบิน พร้อมให้บริการเที่ยวบินด้วยความปลอดภัยสูงสุด และปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับที่กำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทางสายการบินยังได้ดำเนินมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออากาศยานทุกวันอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน  เพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร

 

###

 

เกี่ยวกับ เวียตเจ็ทกรุ๊ป

เวียตเจ็ท สายการบินยุคใหม่แห่งเวียดนาม มิเพียงปฏิวัติอุตสาหกรรมการบินของเวียดนามเท่านั้น หากยังเป็นสายการบินผู้บุกเบิกในหลายด้านของภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก โดยให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุน การดำเนินงานและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม เพื่อมอบโอกาสการเดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารที่คุ้มค่าและยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงบริการพิเศษมากมายเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารอย่างสมบูรณ์แบบ

 

สายการบินเวียตเจ็ท ได้รับการบรรจุเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา (International Air Transport Association: IATA) โดยสมบูรณ์ เวียตเจ็ทเป็นสายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดที่ได้รับการจัดอันดับด้านความปลอดภัยระดับ 7 ดาวในปี ค.ศ. 2018, 2019 และ 2020 จากเว็บไซต์ AirlineRatings.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านความปลอดภัยและการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ระดับโลก นอกจากนี้ เวียตเจ็ทยังติดอันดับ 50 สายการบินที่มีสถานทางการเงินและการดำเนินงานเข้มแข็งที่สุดของโลกโดยนิตยสาร Airfinance Journal ในปี ค.ศ. 2018 และ 2019 นอกจากนี้ สายการบินยังได้รับการยกย่องเป็นสายการบินต้นทุนต่ำพิเศษที่ดีที่สุด (Best Low-Cost Carrier) โดยองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ Skytrax, CAPA, Airline Ratings และอีกมากมาย

  

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ดำเนินงานร่วมกับสายการบินเวียตเจ็ทในการขยายเครือข่ายการบินเพื่อมอบโอกาสการเดินทางที่มากกว่าแก่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีบริการเที่ยวบินในประเทศไทย 14 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ ภูเก็ต อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี เส้นทางระหว่าง เชียงรายสู่ ภูเก็ต หาดใหญ่ อุดรธานี เส้นทางระหว่างเชียงใหม่ สู่ นครศรีธรรมราช และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 17 เส้นทางจากไทยสู่เวียดนาม ไต้หวัน และจีน

  

ติดตามกิจกรรมและข่าวสารล่าสุดได้ทาง www.vietjetair.com

 

แชร์ข่าว :
Tags: