คาร์กิลล์ รับมอบธงสัญลักษณ์ Good Labour Practices (GLP) จากกระทรวงแรงงาน

29 มีนาคม 2564
124

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices)

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน มอบธงสัญลักษณ์ Good Labour Practices (GLP) ให้กับกลุ่มธุรกิจคาร์กิลล์ ประเทศไทย เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices) โดยมี นายสุริยะ พิมพ์สอาด ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับมอบธงสัญลักษณ์ GLP ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

กลุ่มธุรกิจคาร์กิลล์ ประเทศไทย ได้แก่ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด โรงอาหารสัตว์โคกกรวด และเจ้าของกิจการฟาร์มไก่ประกันของบริษัท  ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จากการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบการ

 

นายสุริยะ พิมพ์สอาด ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “คาร์กิลล์ ได้นําหลักการของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้ โดยมีกลุ่มโรงงานและฟาร์มของบริษัทที่ได้รับการรับรองทั้งสิ้น 45 แห่ง และขยายมาตรฐานนี้ให้ครอบคลุมถึงฟาร์มลูกค้าไก่ประกันอีก 99 แห่ง เราส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีในห่วงโซ่อุปทานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและพัฒนาองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานของเราสู่ความยั่งยืน”

 

คาร์กิลล์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี ไม่นานมานี้ คาร์กิลล์ได้เข้าร่วมการอบรมวิทยากรต้นแบบ (Training of Trainer) ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ จัดโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เพื่อแสดงเจตจำนงในการส่งเสริมการจัดการด้านแรงงานอย่างรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทานไก่เนื้อไทยสู่มาตรฐานสากล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Cargill.co.th

 

 

 

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: