คณะผู้บริหาร วินสตัน และ มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ ร่วมประชุมสัมมนา

13 มกราคม 2564
37

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และสมาคมและนักธุรกิจจากประเทศจีนรวมถึงผู้นำหลักสูตรยุคบูรพาภิวัฒน์

 

ดร.ภาวัช รุจาฉันท์, รองคณบดีบัณทิตวืทยาลัย, มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ ร่วมด้วย อ.พนธ์ พุทธานุกรณ์ (คนที่ 3 จากขวา), ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์  และ   ดร.วรวุฒิ คงศิลป์ (คนที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วมอาวุโส (Senior Partner) Winton Associates Ltd. (Co Advisor and Investment Banking) ประเทศอังกฤษ เข้าร่วมประชุมและสัมมนากับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (คนที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมและนักธุรกิจจากประเทศจีนรวมถึงผู้นำหลักสูตรยุคบูรพาภิวัฒน์ ที่โรงแรมเดอะทราเวลเลอร์ส เมื่อเร็ว ๆ นี้

แชร์ข่าว :
Tags: