นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อพท.

6 มกราคม 2564
143

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี นำทีมผู้บริหารเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ร่วมหารือกับผู้บริหารเพื่อรับฟังแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อพท. เป็นวันแรก โอกาสนี้ยังได้ร่วมหารือกับผู้บริหารเพื่อรับฟังแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ณ สำนักงาน อพท. อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6

#อพท #เที่ยวไทยให้ยั่งยืน #ท่องเที่ยว

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: