พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติออนไลน์

26 พฤศจิกายน 2563
67

“Inside-out, Outside-in: Cross-cultural Exchanges in Textiles and Dress and  the New Normal after COVID-19”ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Inside-out, Outside-in : The Cross-cultural Exchanges in Textiles and Dress and the New Normal after COVID-19 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อภิปรายผลกระทบ โอกาส และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ทั่วโลกในสายงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างหน่วยงาน องค์กร และนักวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเครื่องแต่งกาย ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ทางไกล

 

งานสัมมนาวิชาการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เข้าร่วม เช่น สาขาประวัติศาสตร์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย งานหัตถกรรมสิ่งทอ พิพิธภัณฑ์ และงานอนุรักษ์ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย นำมาพัฒนาด้านวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านเครื่องแต่งกายในประเทศไทยต่อไป  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น. สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในแต่ละวันมีดังนี้

  • ๑ ธันวาคม พบกับการเสวนาในหัวข้อ "Conservation in textiles, dress and related area”
  • ๒ ธันวาคม พบกับการเสวนาในหัวข้อ "Cultural exchange in textiles and dress and related area"
  • ๓ ธันวาคม พบกับการเสวนาในหัวข้อ "New way of teaching, learning, and presenting textiles and dress”
  • และการนำชมออนไลน์ โดยพิพิธภัณฑ์คำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้สนใจสามารถร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ Inside-out, Outside-in : The Cross-cultural Exchanges in Textiles and Dress and the New Normal after COVID-19” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และผ่านทางโปรแกรมประชุมออนไลน์ซูม (Zoom Webinar Platform) โดยลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ทาง  http://www.qsmtthailand.org/news/international-online-conference/

แชร์ข่าว :
Tags: