ปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับอิตัลไทย จัดโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD

26 พฤศจิกายน 2563
91

ปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับอิตัลไทย จัดโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD ประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตคนเมืองและสังคมสูงวัย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และกลุ่มบริษัทอิตัลไทย จัดประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมระดับเยาวชน ภายใต้โครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD: THE POWER OF YOUNG GENERATION เฟ้นหาไอเดียต่อยอดพัฒนาธุรกิจเสริมคุณภาพชีวิตคนเมืองและสังคมสูงวัย โดยทีม Easy Time Machine กับผลงานแอพฯ ชมงานศิลปะทางไกล และทีม Smart Bus ที่มาพร้อมไอเดียแอพฯ เชื่อมต่อรถเมล์อัจฉริยะ คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงิน 10,000 บาทไปครอง

นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอิตัลไทย เปิดเผยว่า ด้วยกลุ่มบริษัทอิตัลไทยเล็งเห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่หยุดไม่ได้เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ประกอบกับเชื่อมั่นในศักยภาพเยาวชนไทยว่าถ้าได้รับการปลูกฝังแนวคิดที่ดีและมีเวทีให้ได้แสดงออกจะผลิตไอเดียใหม่ๆ เพื่อสังคมได้อีกมากมาย จึงเป็นที่มาของโครงการ ITALTHAI DREAM IT FORWARD: THE POWER OF YOUNG GENERATION ซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมืออันดีจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ทั้งนี้ นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 40 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบความคิด วิธีพัฒนาธุรกิจและการต่อยอดสู่สังคมชุมชน เพื่อส่งไอเดียธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ด้านคุณภาพชีวิตคนเมืองและสังคมสูงวัยเข้าประกวดในโครงการฯ

สำหรับ ทีมชนะเลิศปีนี้ประกอบด้วย 1.ทีม Easy Time Machine นำเสนอไอเดียแอพพลิเคชั่นสำหรับการเข้าชมงานศิลปะทางไกล โดยไม่ต้องเดินทาง ใช้ง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะกับผู้สูงอายุ รวมถึงคนทุกวัยที่สนใจงานศิลปะ หรือ การประมูลโบราณวัตถุ และ 2.ทีม Smart Bus นำเสนอไอเดียแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อรถเมล์อัจฉริยะ ช่วยให้ทราบเวลาที่รถเมล์จะวิ่งถึงป้าย และส่งแจ้งว่าเหลือว่างกี่ที่ รวมถึงสแกนใบหน้าผู้โดยสารเพื่อตัดเงินอัตโนมัติ

นอกจากเงินรางวัล 10,000 บาทที่แต่ละทีมได้รับแล้ว กลุ่มบริษัทอิตัลไทยยังมีความสนใจที่จะนำผลงานของทีมเข้าประกวดไปพัฒนาต่อยอดเป็นรูปธรรมในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างพูดคุยกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดกว้าง ไม่เบรคไอเดียใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น ถือเป็น CSR มิติใหม่จากเดิมที่มักมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม แต่โครงการนี้มุ่งพัฒนาคนที่เป็น “ทรัพยากรที่สำคัญสูงสุด” และยังเป็นยิ่งกว่า CSR แต่เป็น CSV : Corporate Share Value คือ ใช้ความเก่งของธุรกิจอิตัลไทยคืนสู่สังคม และกลับมาเป็นความยั่งยืนของอิตัลไทยในระยะยาว ซึ่งควรมีการเผยแพร่วิธีคิดจาก CSR เป็นการทำ CSV แบบนี้สู่สังคมมากๆ จะทำให้ภาพรวมของการพัฒนาคนของประเทศเราดีขึ้น

อนึ่ง โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัทอิตัลไทยดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ ITALTHAI DREAM IT FORWARD มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความมุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: